8. Przegląd Kolędników Misyjnych

Anna Kwaśnicka

publikacja 19.01.2013 16:50

14 grup kolędniczych zaprezentowało programy, z którymi odwiedzali mieszkańców swoich parafii, zbierając ofiary na rzecz misji.

8. Przegląd Kolędników Misyjnych Kolędnicy z parafii Chrystusa Króla w Kadłubie przygotowywali się pod okiem s. Doroty Anna Kwaśnicka/GN

Przegląd odbył się w sobotę 19 stycznia w Opolu i zgromadził blisko 250 kolędników, którzy przyjechali z Borek Wielkich, Branic, Brożca, Chrząszczyc, Gamowa, Gogolina, Kadłuba, Kolonowskiego, Michałkowic, Racławiczek, Steblowa i Zawadzkiego.

Każda z grup przedstawiła kilkuminutowy program, z którym odwiedzała mieszkańców swojej parafii zbierając ofiary na rzecz misji. Dzieci i młodzież śpiewały kolędy, zwiastowały nowinę o narodzinach Syna Bożego, a także opowiadały o życiu na innych kontynentach. Na scenie nie zabrakło aniołów, pastuszków, monarchów, a także dzieci przebranych za mieszkańców Afryki, Azji czy Ameryki Południowej.

Zebrane przez kolędników ofiary zasilą konto Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej. – Z tych pieniędzy finansujemy projekty opolskich misjonarzy, m.in. budowę i utrzymanie sierocińców, budowę studni, zakup książek, leków czy żywności, a także opłacamy opiekę lekarską misjonarzom, którzy co 2-3 lata przyjeżdżają na urlopy – mówi ks. Alojzy Piechota, prezes funduszu.

Gościem specjalnym 8. Przeglądu Kolędników Misyjnych była s. Dolores Zok, która przez 20 lat była misjonarką w Afryce. Opowiadała dzieciom o życiu w Republice Południowej Afryki, podkreślała, że tam ludzie są szczęśliwsi niż w Europie, bo nie snują planów, cieszą się tym co mają, nie narzekają, ale zawsze są wdzięczni. – W Afryce dzieci traktują Pana Jezusa jak nieodłącznego, niewidzialnego przyjaciela – opowiadała s. Dolores, zachęcając kolędników misyjnych: – Na co dzień możecie być misjonarzami. Wystarczy być zadowolonym, zarażać radością innych, mówić o Panu Jezusie i modlić się za ludzi w krajach misyjnych.

Z kolędnikami spotkał się również bp Paweł Stobrawa, który podziękował dzieciom i młodzieży za realizowanie nakazu Pana Jezusa, by iść na cały świat i głosić Ewangelię, a także za zbieranie datków pieniężnych na rzecz misji. – Bądźcie dalej misjonarzami, nie tylko gdy nakładacie piękne stroje kolędników, ale i w szkole, w domach, na placach zabaw – zachęcał biskup Paweł.

Przegląd, który poprowadził ks. Waldemar Musioł, odbył się w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi.

Więcej o kolędnikach misyjnych w „Gościu Opolskim” w niedzielę 27 stycznia.