Są filarami Kościoła

ana

publikacja 29.06.2013 20:53

- Potrzebna jest nam wiara na wzór Piotra i Pawła - mówił bp Paweł Stobrawa.

Są filarami Kościoła Bp Paweł Stobrawa poświęcił rzeźby w kościele św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu Anna Kwaśnicka /GN

W uroczystość świętych Piotra i Pawła w opolskiej parafii, której obaj apostołowie są patronami, wieczornej Mszy św. przewodniczył bp Paweł Stobrawa. Eucharystia sprawowana była w intencji wszystkich, którzy przyczynili się do odremontowania kościoła – wieży, dachu i elewacji.

– Dziś kończymy zewnętrzny remont naszej świątyni, który trwał 6 lat – podkreślał ks. proboszcz Rudolf Świerc, dziękując parafianom za wszystkie ofiary. – To z nich zostały sfinansowane prace. Nie korzystaliśmy z żadnej dotacji – wyjaśniał.

– Podziwiamy wielkość Piotra i Pawła, ale też stawiamy sobie pytanie, gdzie jest źródło ich postawy, skąd była w nich zdolność do tak wielkiego poświęcenia. Oni uwierzyli w mesjańskie posłannictwo Chrystusa – mówił w homilii bp Stobrawa. – Zaproszeni jesteśmy, byśmy i my w naszym życiu dali pierwszeństwo wierze. Potrzebna jest nam dzisiaj wiara na wzór Piotra – prosta, odważna i zdecydowana. Potrzebna jest nam wiara na wzór Pawła – głęboka, która nie boi się konfrontacji z trudnymi wyzwaniami współczesności. Potrzebna jest nam wiara, która będzie fundamentem, na którym będzie można oprzeć całe nasze życie – podkreślał biskup.

Po Mszy św. bp Paweł poświęcił figury św. Apostołów Piotra i Pawła, umieszczone na frontonie świątyni. Rzeźby nyskiego artysty prof. Mariana Molendy, wykonane z masy imitującej beton, zostały umieszczone nad głównym wejściem do kościoła. Do figury św. Piotra została włożona tuba zawierająca m.in. krótką historię parafii, gazetkę parafialną „Apostoł” i „List parafialny”, a także egzemplarz opolskiego „Gościa Niedzielnego” z 13 maja br.

Po poświęceniu figur członkowie Rady Parafialnej częstowali kołaczem i napojami. Każdy otrzymał również pamiątkowe zdjęcie z figurami św. Piotra i św. Pawła.

Z kolei w niedzielę 30 czerwca o 15.00 rozpocznie się VIII Festyn Rodzinny. Zaplanowano konkurs wiedzy o kościele, pokazy zespołów tanecznych, występy muzyczne, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych. Będzie można również wejść na wieżę kościoła z dzwonnicą, by podziwiać panoramę Opola.