Pielgrzymkowy regulamin

a

publikacja 18.06.2014 10:03

- Pielgrzymka jest wydarzeniem ściśle religijnym i ma charakter rekolekcji w drodze - przypomina każdego roku ks. Marcin Ogiolda, główny przewodnik opolskich pielgrzymów.

Pielgrzymkowy regulamin Czas wędrowania wypełnia śpiew przy akompaniamencie gitary, modlitwa, konferencje i braterskie rozmowy Anna Kwaśnicka /GN

• Pielgrzymem jest ten, kto idzie w grupie, nosi znaczek pielgrzymkowy i czynnie uczestniczy w modlitewnym programie grupy. Tylko za zgodą przewodnika grupy można na jakiś czas przenieść się do innej grupy i z nią uczestniczyć w pielgrzymkowym programie.

• Nie można opuszczać swojej grupy przed zakończeniem etapu, ani pozostawać na miejscu postoju po wyjściu grupy na szlak. Wszelkie przejazdy samochodami są możliwe tylko za zgodą przewodnika.

• Pielgrzymka ma charakter pokutny, przez cały czas jej trwania obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i picia jakichkolwiek napojów alkoholowych.

• Obowiązuje godny strój, nie sportowo-plażowy.

• Noclegi wyznaczane są przez szefa kwaterunkowego, należy przestrzegać wskazanych rejonów nocowania. Zachęcamy pielgrzymów, którzy mają od lat zapewnione noclegi, by zapraszali na nie także początkujących pątników. W miejscach noclegów pamiętajmy o dobrym zachowaniu oraz serdecznym podziękowaniu gospodarzom za gościnę. Ponieważ najtrudniej było w ostatnich latach ze znalezieniem noclegu na ostatnią noc, we Wręczycy zostaną ustawione namioty, w których będzie można przenocować na karimatach.

• Wszyscy pielgrzymi tworzą jedną rodzinę chrześcijańską, dlatego wzajemnie zwracamy się do siebie "Bracie" i "Siostro". Nieważne są tytuły i zajmowane stanowiska.

• Pielgrzymi powinni troszczyć się o tworzenie w grupach klimatu życzliwości, wzajemnej pomocy, wyrozumiałości, radości i pokoju.

• Dla zachowania porządku i bezpieczeństwa na drogach, wszyscy pielgrzymi zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom przewodników i służby porządkowej.

• Należy dbać o zachowanie czystości w miejscach postojów, wyrzucając śmieci do plastikowych worków. Butelki po napojach przed wyrzuceniem należy zgnieść.

• Centrum każdego dnia jest wspólna dla wszystkich pielgrzymów Msza św. W tym czasie nie załatwiajmy żadnych innych spraw.

Na podstawie regulaminu z Legitymacji Pielgrzyma.