Ekumeniczne nabożeństwo po zmroku

ana

publikacja 19.12.2013 21:25

Modlitwa w 200. rocznicę poświęcenia opolskiego cmentarza przy ul. Wrocławskiej.

Ekumeniczne nabożeństwo po zmroku Modlitewne spotkanie poprowadzili ks. infułat Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej, i ks. Marian Niemiec, proboszcz parafii ewangelickiej Anna Kwaśnicka /GN

19 grudnia 1813 roku proboszcz parafii Krzyża Świętego i pastor parafii ewangelickiej poświęcili nowy cmentarz zlokalizowany na Przedmieściu Odrzańskim, przy trakcie Wrocławskim, na którym mieli być chowani katolicy i ewangelicy.

200 lat później, na tym cmentarzu nabożeństwo ekumeniczne odprawili ks. infułat Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej, i pastor Marian Niemiec, proboszcz parafii ewangelickiej. W modlitewnym spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu opolan, wśród nich wielu zaangażowanych na rzecz uratowania zabytkowej nekropolii.

Nim rozpoczęło się nabożeństwo, Marcin Ociepa z Rady Miasta Opola, przypomniał dzieje cmentarza, który przez wiele lat łączył katolików i ewangelików, wspominał pochowanych tutaj zasłużonych opolan, a także wydarzenia, które doprowadziły do zniszczenia nekropolii. – Głęboko wierzę, że tym spotkaniem piszemy nową historię tego miejsca. Ten cmentarz prawdziwy pomnik historii naszego miasta, a nasza obecność tutaj jest wymownym symbolem tego, że nie chcemy godzić się na niszczenie tego cmentarza – podkreślał Marcin Ociepa, dziękując władzom miasta m.in. za wydanie folderu o nekropolii, jak i za wpisanie do przyszłorocznego budżetu 130 tysięcy złotych na pierwsze prace, które mają zatrzymać proces niszczenia.

– Roman Brandstaetter wspominał, że dziadek zapisywał na marginesie Biblii imiona tych, którzy umierali, a zapytany dlaczego to robi, odpowiadał, że Biblia jest księgą Bożą, z natchnienia Bożego napisaną i ci, którzy odeszli są blisko Boga, zatem łączy ich z tą księgą bardzo wiele – mówił ks. infułat Edmund Podzielny podczas nabożeństwa. Zachęcał też do refleksji, jak wielu ludzi spoczywa na tym cmentarzu, być może kiedyś zwaśnionych ze sobą, ludzi o różnej pozycji społecznej, którzy uczą nas tego, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, tymczasowi, więc powinniśmy wykorzystywać czas krótkiego życia, aby wyświadczać sobie wzajemnie dobro. – Dobrze, że tu dziś jesteśmy, bo tu można się wiele nauczyć, przede wszystkim tego, jak być ludzkim człowiekiem, bo nie każdy, który urodzi się jako człowiek zasługuje na miano ludzkiego człowieka – mówił ks. Podzielny.

Obecnie na cmentarzu znajduje się około 2000 grobów, z których większość pochodzi z lat powojennych. Najlepiej zachowanymi kwaterami są kwatery sióstr franciszkanek i sióstr szkolnych de Notre Dame z grobowcami księży Kacpra Wrzodka i Karola Knosała.