Jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych

Anna Kwaśnicka

publikacja 18.01.2014 19:25

- Niestety w codzienności nie odzwierciedlamy jedności, która realizuje się w Chrystusie - mówił bp Andrzej Czaja.

Jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych Pierwsze czytanie odczytał ks. prof. Zygfryd Glaeser (w środku). Z lewej ks. Ryszard Pieron, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Lasowicach Wielkich i duszpasterz ewangelickiej wspólnoty w Oleśnie, z prawej ks. Marian Niemiec, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu Anna Kwaśnicka /GN

W sobotę 18 stycznia, w diecezji opolskiej Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zainaugurowało nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim w Opolu, w którym uczestniczyli duchowni i wierni katoliccy i ewangeliccy.

– „Czy Chrystus jest podzielony?” – takie pytanie każą nam postawić chrześcijanie z Kanady, którzy przygotowali tematykę tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. To prowokacyjne pytanie zaczerpnięte jest pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Choć odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, to wiemy, że jednak wspólnoty kościelne trwają w podziałach – mówił w słowach wprowadzenia gospodarz miejsca, ks. dr Marian Niemiec, proboszcz opolskiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

– Praca na rzecz jedności trwa przez cały rok. Jest to praca w komisjach ekumenicznych na rożnych poziomach, podczas rozmów księży, a w tygodniu ekumenicznym przechodzimy na inną płaszczyznę pracy, płaszczyznę wspólnego wsłuchiwania się w Boże słowo i wspólnej modlitwy. To jest konieczne, bez tego zaczniemy na nowo oddalać się od siebie – podkreślał ks. Marian Niemiec.

W nabożeństwie uczestniczyli m.in. bp Andrzej Czaja, ks. infułat Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej, ojcowie franciszkanie, naukowcy z Wydziału Teologicznego UO na czele z ks. prof. Piotrem Jaskółą, dyrektorem Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją, a także duchowni ewangeliccy: ks. Ryszard Pieron, który współprzewodniczył modlitwie, ks. Sławomir Fonfara, ks. Paweł Szwedo, ks. Eneasz Kowalski.

Homilię wygłosił bp Andrzej Czaja. – Jedność Ciała Chrystusowego zbudowana jest na tym, że wszyscy jesteśmy ochrzczeni w imię Jezusa, i jedność ta osadzona jest na krzyżu. Jeden chrzest Chrystusowy, jeden krzyż Chrystusowy oraz jeden i ten sam Chrystusowy Duch w nas wszystkich. Jest więc w Chrystusie Kościół jednością – przypominał biskup opolski, podkreślając: – Jesteśmy razem królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Boga, rodziną dzieci Bożych. Jednak to, co dzieje się na poziomie tajemnicy, nie jest przez nas odzwierciedlane w życiu.

– W naszym życiu brakuje nam zgody. Są rozłamy, waśnie i spory. Brakuje jedności w myśleniu i ocenie. Nie tylko między nami, wiernymi poszczególnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, ale i wewnątrz poszczególnych Kościołów – zaznaczał bp Andrzej Czaja, podkreślając, że nie można przejść obojętnie obok tych podziałów, „trzeba podejmować trud nawrócenia ku życiu w większej otwartości”.

Na zakończenie nabożeństwa ks. Marian Niemiec w imieniu swoim i ojców franciszkanów zaprosił na XXIV Ekumeniczny Koncert Kolęd, który odbędzie się w niedzielę 19 stycznia w kościele oo. franciszkanów. Rozpoczęcie o 16.30, a wystąpią: Zespół Dzwonków z parafii ewangelickiej w Skoczowie, Chór „Jubilate Deo” z parafii ewangelickiej w Mysłowicach, Chór „Laudate Dominum” z parafii rzymskokatolickiej bł. Czesława w Opolu, Chór św. Franciszka z Opola.

Zaprosił również na spotkania ekumeniczne, które odbędą się w Oleśnie, Kluczborku, Karczowie i Pokoju. – Dziękujmy Panu Bogu za to, że się znamy, dobrze rozumiemy, że doszliśmy do takiego momentu. Dzieje się to dzięki temu, że od wielu lat spotykamy się i modlimy. A może być lepiej, możemy być jeszcze bliżej siebie – podkreślał ks. Niemiec.