Miasto akademickie


Anna Kwaśnicka


|

Gość Opolski 11/2014

publikacja 13.03.2014 00:00

Uczelnię ukończyło 80 tysięcy studentów. Jest ona dumą Opola i ważnym czynnikiem rozwoju regionu.


Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyło posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polski
 Uroczystościom jubileuszowym towarzyszyło posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polski

Anna Kwaśnicka /GN

Uniwersytet Opolski powstał 10 marca 1994 r. z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego. Został założony jako 12. uniwersytet w Polsce, a pierwszy po przemianach politycznych. – Powstał po długich zabiegach i ciężkiej pracy kilku pokoleń opolskich intelektualistów, polityków, samorządowców i działaczy gospodarczych – podczas uroczystego posiedzenia Senatu UO podkreślał w swoim przemówieniu rektor prof. Stanisław S. Nicieja.
– Możliwość studiowania „w doma”, na Śląsku Opolskim, jest bardzo ważna. Po powstaniu naszego uniwersytetu i innych szkół akademickich w Opolu kraj-
obraz naukowy Opolszczyzny zmienił się – mówił abp Alfons Nossol, który wniósł ogromny wkład w powstanie uczelni, a przez obecnych na jubileuszowej uroczystości uhonorowany został ogromnymi oklaskami.
– Sprawdzają się najbardziej optymistyczne prognozy założycieli naszej Alma Mater, że powołanie uniwersytetu wyzwoli pragnienia wcześniej nieznane, stworzy nową jakość. Uniwersytet przynosi sławę i chwałę, prestiż i dumę, naukę i pracę. Przez 20 lat Uniwersytet Opolski stał się ważną uczelnią w kraju, a na Śląsku Opolskim jednym z największych pracodawców – mówił rektor UO.

Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński przypominał, że przed powstaniem uniwersytetu stolica Opolszczyzny kojarzyła się z cementownią i koszarami. Dziś jest inaczej. Zarówno prof. Nicieja, jak i marszałek województwa Andrzej Buła podkreślali znaczenie uniwersytetu dla rozwoju regionu, jak i wskazywali na konieczność współpracy uczelni i władz samorządowych. – Uniwersytet Opolski stymuluje rozwój nauki, kultury i oświaty. Studiują na nim tysiące studentów, którzy do miasta wnoszą żywioł, młodość i finanse – wskazywał rektor UO.
Z okazji 20-lecia uczelni wybity został pamiątkowy medal z łacińską maksymą „Universitas summum bonum” („Uniwersytet najwyższym dobrem”). Podczas uroczystego posiedzenia Senatu UO wręczono go 10 osobom, zarówno tym zasłużonym dla powstania uczelni, m.in. abp. Alfonsowi Nossolowi, prof. Dorocie Simonides i ks. prof. Helmutowi Sobeczce, jak i rektorom UO: prof. Jerzemu Pośpiechowi, prof. Franciszkowi Markowi, prof. Józefowi Musielokowi, prof. Krystynie Czai.