Upamiętnili 30. rocznicę śmierci błogosławionego

ana

publikacja 20.10.2014 23:27

Przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki jest wciąż aktualne.

Upamiętnili 30. rocznicę śmierci błogosławionego Koncert zespołu Camerton w katedrze opolskiej Anna Kwaśnicka /Foto Gość

W niedzielę 19 października w opolskiej katedrze odprawiona została Msza św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla świata pracy, po której z okolicznościowym koncertem „W hołdzie błogosławionemu” wystąpił zespół Camerton pod dyrekcją Marii Przebindowkiej.

Przed stojącym na placu katedralnym pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki złożono kwiaty, a modlitwie przewodniczył ks. infułat Edmund Podzielny. Następnie w domu katechetycznym parafii katedralnej odbyło się sympozjum, które przybliżyło sylwetkę duchową ks. Popiełuszki, jak i jego działalność na rzecz środowiska robotniczego.

– Ks. Popiełuszko był człowiekiem głębokiej wiary i niezłomnej nadziei. Cechowała go świadomość, że cierpi się dla Chrystusa. Szukał woli Boga w utrapieniach życia, postrzegając ból i trudności jako łaskę Bożę. Nie pozwolił się zastraszyć. Nie było w nim lęku, bo była w nim wiara w Pana Boga i przekonanie o słuszności tego, co czyni – mówił ks. dr hab. Konrad Glombik, przypominając, że ks. Popiełuszko podkreślał, że modlitwy nie można zamknąć w kościele, że całym swoim życiem trzeba się modlić, także w pracy i pracą.

Ks. Glombik zwracał uwagę również na to, że w nauczaniu ks. Popiełuszki jednoznacznie widać, że zła tolerować nie można, i że trzeba modlić się za prześladowców.

W czasie sympozjum głos oddano czterem prelegentom: ks. dr. hab. Konradowi Glombikowi, dr. Antoniemu Maziarzowi, dr. Mariuszowi Patelskiemu i dr. Markowi Białokurowi.

Ponadto Cecylia Gonet, przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego wręczyła odznaki nadane przez XXV Walne Zebranie Delegatów. Odznakę „Zasłużony Członek NSZZ Solidarności” otrzymał Stefan Szczepaniak z Głuchołaz, a odznakę „Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” Jacek Laskowski z Głuchołaz.

W Opolu uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki zorganizował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego wraz Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” i Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego.