Kard. Koch ponownie w Kamieniu Śląskim

ak

publikacja 01.12.2014 13:25

Tym razem okazją jest 50-lecie soborowego dekretu o ekumenizmie.

Kard. Koch ponownie w Kamieniu Śląskim Kard. Kurt Koch (z prawej) podczas poprzedniej wizyty w Kamieniu Śl. w maju ubr. Andrzej Kerner /Foto Gość

W tydzień po wielkim ekumenicznym spotkaniu papieża Franciszka z patriarchą Bartłomiejem w Stambule w Kamieniu Śl, będzie gościł kard. Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan, który towarzyszył papieżowi podczas spotkań z  przywódcą prawosławia . – Z pewnością będziemy kardynała pytać o jego doświadczenia z tej pielgrzymki pojednania w Stambule. Uważam, że to jest jedno z bardzo wielkich wydarzeń, które będzie określało pontyfikat Franciszka – podkreśla ks. prof. Zygfryd Glaeser, organizator wizyty kardynała.

6 grudnia (sobota) w Kamieniu Śląskim odbędzie się konferencja ekumeniczna „Misja Kościoła, który dąży do jedności. 50 lat od promulgacji Dekretu o ekumenizmie”.

Podajemy jej program:

9.00 - otwarcie konferencji; bp prof. dr hab. Andrzej Czaja

9.15-10.00 - kard. prof. dr hab. Kurt Koch, „Pastoralne nawrócenie” jako wyzwanie i szansa dla ekumenii XXI w. (Kościół rzymskokatolicki)

10.00-10.30 - abp prof. dr hab. Jeremiasz (Anchimiuk), Ekumeniczna solidarność wobec procesów laicyzacji (Kościół prawosławny)

10.30-11.00 - ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski, Aktualność postulatów Lutra dla misji współczesnego Kościoła (Kościół luterański)

11.30-13.00 - panel dyskusyjny z udziałem nestorów polskiej ekumenii nt. Doświadczenie ekumenii po Soborze Watykańskim II

(abp prof. A. Nossol, abp prof. Jeremiasz, o. prof. W. Hryniewicz, o. prof. S.C. Napiórkowski, ks. prof. W. Hanc, prof. K. Karski i in.)

13.00-13.15 - podsumowanie konferencji; bp prof. dr hab. Andrzej Czaja

15.00 - psiedzenie Komisji ds. Kontaktów między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną oraz Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu z udziałem Kard. Kurta Kocha