W rękach uczniów

ana

|

Gość Opolski 49/2014

publikacja 04.12.2014 00:00

Rozpoczynamy poszukiwania katechetów, którzy całymi sobą angażują się w wychowywanie młodzieży w wierze.

 Uczestnicy pierwszej edycji plebiscytu, wśród nich laureat Zdzisław Pytka (drugi z prawej) Uczestnicy pierwszej edycji plebiscytu, wśród nich laureat Zdzisław Pytka (drugi z prawej)
Anna Kwaśnicka /Foto Gość

Co zrobić, żeby młodzież chciała przychodzić na lekcje religii? Jak zainteresować nastolatków Pismem Świętym? Jak ciekawie opowiadać o Kościele? W jaki sposób zorganizować rekolekcje szkolne, żeby uczniowie nie myśleli o tym, jak z nich zwiać?

Na te pytania mógłby odpowiedzieć niejeden katecheta, który na co dzień uczy w szkole, i niejeden uczeń, który dzięki zaangażowaniu i pomysłowości swojego nauczyciela nie zrezygnował z chodzenia na lekcje religii. W ubiegłym roku tytułem „Bohatera katechezy” uhonorowaliśmy Zdzisława Pytkę z Olesna. Pytany, jak być wzorem dla uczniów, mówił: – Często słyszę od uczniów pytanie: „Czy pan to mówi, bo musi? Czy pan naprawdę w to wierzy?”. Dlatego najpierw staram się nawiązać z nimi zdrową relację, a dopiero później wchodzić w świat wartości, w świat katechezy. Trzeba młodym pokazać ludzką twarz, że można normalnie żyć w zgodzie z wartościami. Druga edycja plebiscytu „Bohater katechezy” będzie składała się z dwóch etapów. W pierwszym, trwającym od 8 grudnia 2014 r. do 30 stycznia 2015 r., uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłosić swojego nauczyciela religii. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko katechety, nazwę i adres szkoły, w której uczy, uzasadnienie, dlaczego zasługuje na tytuł „Bohatera katechezy”, opis, jakie cechy uczniowie w nim cenią, a także informację o jego zaangażowaniu w dzieła miłosierdzia i osiągnięciach w katechezie. Tak opracowane zgłoszenia należy przesyłać na adres Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” (pl. św. Sebastiana 3, 45-346 Opole lub opolski@civitaschristiana.pl). Wśród nadesłanych zgłoszeń kapituła, w której skład wejdzie również ubiegłoroczny laureat Zdzisław Pytka, dokona oceny kandydatur, m.in. pod względem osiągnięć i nieposzlakowanej opinii, oraz wybierze grono katechetów zakwalifikowanych do etapu II. Listę nazwisk opublikujemy w „Gościu Opolskim” 22 lutego. Dzień później rozpocznie się głosowanie internetowe (za pośrednictwem „polubień” na Facebooku), które potrwa do 6 marca. Laureat konkursu wraz z tytułem „Bohatera katechezy” otrzyma statuetkę oraz tablet. Plebiscyt organizują Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Opolu wraz z „Gościem Opolskim”. Regulamin oraz więcej szczegółów na stronie: opole.gosc.pl.