Z kamiennym tabernakulum

Andrzej Kerner

|

Gość Opolski 44/2015

publikacja 29.10.2015 00:15

Najstarszym zachowanym świadectwem wiary jest tu rzadki gotycki zabytek.

Ołtarz kościoła św. Michała Ołtarz kościoła św. Michała
Andrzej Kerner /Foto Gość

Kiedyś Rozmierz była parafią znacznie większą niż dzisiaj. Od końca XIX wieku zaczęły się z niej wyodrębniać kolejne parafie: najpierw Szymiszów, potem Kadłub-Grodzisko, wreszcie Sucha. Dzisiaj w skład parafii wchodzą Rozmierz, Rozmierka i Jędrynie. Za tydzień będą obchodzić jubileusz 650-lecia.

Historia utrwalona

– Wiemy, że w roku 1365 był tu proboszcz Nikolai. Skoro proboszcz, to i parafia. I tę datę przyjmujemy jako początek parafii, choć sama wieś jest o 100 lat starsza i prawdopodobnie kościół był tu wcześniej – mówi ks. Andrzej Kowolik, proboszcz parafii św. Michała w Rozmierzy. Jest tutaj proboszczem od 30 lat, pełni także funkcje dziekana dekanatu strzeleckiego. Najstarszym świadkiem długiej historii parafii jest kamienne gotyckie tabernakulum z II połowy XIV wieku.

Kościół w Rozmierzy w swoich zrębach pochodzi z wieku XV, chociaż gotycki charakter zanikł w wyniku pięciu przebudowań i rozbudowy. – Gotyckie tabernakulum z fragmentem ściany zostało w trakcie rozbudowy przeniesione do obecnego prezbiterium w 1896 r. – informuje proboszcz. Są w kościele i inne zabytki: piękne rzeźby aniołów w barokowym ołtarzu, odnowione figury świętych w ołtarzach bocznych czy barokowa chrzcielnica. Właśnie chrzcielnica miała być poddana renowacji przed jubileuszem. – Ale tak to właśnie jest ze starymi kościołami: ciągle jest coś do zrobienia, naprawienia. A tu nagle mieliśmy awarię głośników w kościele w Rozmierce i awarię napędu dzwonów w Rozmierzy, więc trzeba było zebrane fundusze przerzucić na pilne potrzeby – mówi ks. A. Kowolik. Świadków historii kościoła i społeczności jest więcej. Wśród nich rzadkość: drewniana tablica parafian poległych w wojnie prusko-napoleońskiej. Specjalne miejsce w historii Rozmierzy zajmuje XIX-wieczna emigracja do Teksasu. Upamiętniaja ją zarówno pomnik z 2011 r. na placu kościelnym, jak i krzyż w kościele – wyrzeźbiony z belki z kościoła w teksaskiej Banderze, gdzie nową ojczyznę znaleźli szukający chleba za oceanem mieszkańcy Rozmierzy i okolic. Odnowione związki między potomkami emigrantów i dzisiejszymi mieszkańcami trwają do dziś. Śląscy Teksańczycy ufundowali jeden z nowych dzwonów, które brzmią w Rozmierzy od 7 lat.

Nie wiem, jak to minęło

Dziś Rozmierz również trapiona jest problemem emigracji. Ubywa mieszkańców. – Od 2, 3 lat, wprawdzie nieco później niż gdzie indziej, ale także i u nas mamy już w ciągu roku więcej pogrzebów niż urodzeń. To jest prawdziwy problem, ubywa ludzi. Wielu młodych, po studiach, zakłada rodziny i wyjeżdża na Zachód. Stąd problemy z rozwojem duszpasterstwa ministrantów czy marianek, bo brakuje dzieci – mówi ks. Andrzej Kowolik. Zależy mu na kontakcie z najmłodszymi parafianami, dlatego nie zrezygnował z pracy w szkole. – Dzięki temu mam z dziećmi częstszy, bezpośredni kontakt. Lepiej się je poznaje na przerwie czy w klasie – mówi proboszcz. Choć społeczność się starzeje – przez co coraz trudniej o zaangażowanie we wspólne dzieła – jest w Rozmierzy pewien fenomen. – To nasz amatorski teatr, który działa już od ponad 60 lat i cieszy się wielką popularnością – podkreśla duszpasterz. W parafii od prawie 250 lat odbywają się pielgrzymki na Górę Świętej Anny, długą tradycję mają też procesje w dniu św. Marka. Tutejsi rolnicy wciąż jeszcze na wiosnę zasiewają symbolicznie zboże w kształcie serca z krzyżem. W jednym z pomieszczeń parafialnych utworzona została Izba Tradycji. Na pierwszy rzut oka widać, że w Rozmierzy historię się szanuje, a o pamięć i tożsamość dba. – Kiedy tu przyszedłem, miałem plan, co zrobię przez dziesięć lat. A potem dochodziły do tego wciąż następne zadania. Człowiek nawet nie wie, jak te 30 lat minęło – uśmiecha się ks. dziekan Andrzej Kowolik.

Zapraszamy

Uroczystość jubileuszowa 650-lecia parafii św. Michała Archanioła w Rozmierzy odbędzie się w niedzielę 8 listopada. Mszy św. o godz. 11 będzie przewodniczył bp Paweł Stobrawa.