Transseksualizm, homoseksualizm, tożsamość płciowa

k

publikacja 28.10.2015 12:34

Międzynarodowa konferencja naukowa na gorące tematy na Wydziale Teologicznym UO.

Transseksualizm, homoseksualizm, tożsamość płciowa Od lewej: ks. dr Janusz Podzielny i ks. prof. Piotr Morciniec - organizatorzy konferencji Andrzej Kerner /Foto Gość

Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej i Instytut Nauk o Rodzinie WT UO we współpracy ze Stowarzyszeniem Bioetyków Europy Środkowej (BCE) i Europejskim Stowarzyszeniem Teologów (ESCT) 7 listopada organizuje na Wydziale Teologicznym UO (ul. Drzymały 1a, Opole) Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna”.

Trudną, a jednocześnie rozpalającą społeczną debatę, problematykę podejmą teologowie, genetycy, psychologowie z różnych ośrodków naukowych z Polski, Włoch, Malty, Węgier i Belgii.

Ze względu na tłumaczenie symultaniczne konferencji konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (do 3 listopada). Zgłoszenia należy kierować pod adres: konferencjatransseksualizm2015@gmail.com


Poniżej program konferencji

9.00 Otwarcie konferencji (Prorektor UO, Dziekan WT, Organizatorzy)

9.15-11.15 Prowadzenie: Dr hab. Gusztav Kovacs (BCE)

Prof. dr Martin Lintner (Brixen, IT) – Transseksualizm: proces poszukiwania tożsamości między naturą i kulturą

Bp prof. dr Józef Wróbel (KUL) – Transseksualizm z perspektywy eklezjalnej

Prof. dr Emmanuel Aggius (Malta) – Przesunięcie paradygmatu w moralności i polityce społecznej w sprawie tożsamości płciowej i transseksualizmu: Perspektywa europejska

Dyskusja

11.15-11.45 przerwa

**************************

11.45-14.00

Prof. dr Alina Midro (UMwB) – Tożsamość płci od poczęcia – spojrzenie genetyka

Prof. dr Andrzej Paszewski (PAN) – Przyczyny orientacji homoseksualnej – co wnoszą badania nad bliźniakami jednojajowymi

Dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka (UO) – Biomedyczne aspekty kształtowania tożsamości płciowej. Znaczenie prenatalnego okresu życia

Dr hab. Gusztav Kovacs (Pecs, HU) – Jak rozumieć związek między „sex” i „gender”? Perspektywa teologiczna

Dyskusja

14.00-14.45 Przerwa

**************************

14.45-16.45 Prowadzenie: Prof. dr Dariusz Krok (UO)

Mec. Jerzy Ferenz (Ordo Iuris) – Operacja zmiany płci. Czyn bezprawny, czy legalny?

Dr Joanna Dzierżanowska-Peszko (UO) – Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób transseksualnych w związkach partnerskich

Dr Błażej Kmieciak (UMŁ) – Dzieci i zmiana płci – spojrzenie pedagogiczno-prawne

Dyskusja

16.45 Zakończenie konferencji