Ich bohaterką będzie św. Faustyna

a

publikacja 07.04.2016 12:40

Wypełniony konkursami i warsztatami VI Festiwal Pozytywnych Wartości odbędzie się 27 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach. Zapisy już trwają.

Ich bohaterką będzie św. Faustyna Festiwal poprzez ciekawe warsztaty i liczne konkursy przybliża dzieciom i młodzieży ważne wartości chrześcijańskie Anna Kwaśnicka /Foto Gość

W tym roku dzieci i młodzież zaprezentują się w kategoriach: muzycznej, plastycznej, literackiej, fotograficznej oraz biblijnej.

– Naszym celem jest zachęcanie młodych ludzi, by nie bali się poprzez swoje talenty i najlepsze cechy wyrażać tego, co najważniejsze i najpiękniejsze – podkreśla Marcin Jędorowicz, pomysłodawca i organizator Festiwalu Pozytywnych Wartości.

Dotąd w ramach festiwalu pozytywnymi bohaterami dla dzieci i młodzieży byli m.in. św. brat Albert Chmielowski czy św. Tereska z Lisieux. Tym razem imprezie będzie patronować św. siostra Faustyna Kowalska. – Podkreślimy jej przesłanie dotyczące pokoju, miłości, zaufania Bogu, powszechnego braterstwa oraz szacunku do ludzi ubogich i potrzebujących. Będziemy też mówić o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, których jest ona patronką – wyjaśnia Marcin Jędorowicz.

Festiwal, który przebiegnie pod hasłem „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego Serca mojego, a Ja ją napełnię pokojem”, odbędzie się w środę 27 kwietnia o 9.00. Gośćmi spotkania będą m.in. znany z telewizyjnego „Ziarna” bp Antoni Długosz z Częstochowy oraz biskup opolski Andrzej Czaja.

Wcześniej, jeszcze przed finałową galą, odbędą się eliminacje muzyczne i biblijne. W konkursie muzycznym mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. – Prezentowane piosenki w języku polskim powinny nawiązywać do dorobku duchowego i intelektualnego św. Faustyny Kowalskiej, czyli przedstawiać wartości ponadczasowe, według których żyła, np. uczynki miłosierdzia, szacunek dla ludzi ubogich i zagubionych w życiu, dziecięce umiłowanie świata, idea pokoju, miłości, wolności, powszechnego braterstwa – wyjaśnia organizator.

Zgłoszenia do konkursu muzycznego przyjmowane są do 13 kwietnia, a przesłuchania zaczną się 15 kwietnia o 11.00 w ZSO w Bieńkowicach. Również 15 kwietnia przeprowadzony zostanie konkurs biblijny, który będzie się opierał na Ewangelii wg św. Mateusza. W tym dniu upłynie też termin nadsyłania prac w pozostałych konkursach.

Regulaminy konkursów i informacje szczegółowe o warsztatach znajdują się na stronie ZSO w Bieńkowicach (TUTAJ) oraz na portalu społecznościowym (TUTAJ).

"Gość Opolski" objął Festiwal Pozytywnych Wartości patronatem medialnym.