Kronikarskim piórem

Anna Kwaśnicka

|

Gość Opolski 18/2016

publikacja 28.04.2016 00:00

Wiedzę o wydarzeniach z 966 roku można poszerzyć również w Muzeum Śląska Opolskiego.

	Na wystawie można wczytać się w zapiski kronikarskie i zobaczyć starodruki. Na wystawie można wczytać się w zapiski kronikarskie i zobaczyć starodruki.
Anna Kwaśnicka /Foto Gość

Nowa ekspozycja czasowa, przygotowana w Muzeum Śląska Opolskiego, w interesujący sposób zapoznaje opolan z początkami państwa polskiego. Chrzest Polski i jego okoliczności, a także zabiegi mające na celu szerzenie tradycji chrześcijańskiej na ziemiach Mieszka I zostały omówione poprzez przytoczenie fragmentów zapisków kronikarskich: Thietmara z Merseburga, Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza. – Prace kronikarzy – ich język, sposób przedstawienia historycznych postaci, stanowią przyczynek do poznania kultury Polski minionych wieków – podkreślają twórcy ekspozycji. Gościem otwarcia wystawy „Kronikarze piszą… Chrzest Polski” była prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, historyk z Uniwersytetu Opolskiego, która prezentowane fragmenty kronik umiejscowiła w czasie, a także scharakteryzowała kronikarzy.

– Gdy Mieszko I przyjmował chrzest, nie było obowiązku, by ten fakt zapisać. Nie było wtedy metryk chrztu. Nie ma też żadnej bezpośredniej relacji, że w takim dniu i w takim miejscu to wydarzenie się odbyło – wyjaśniała profesor historii. Źródłem pisanym dotyczącym chrztu Polski jest kronika niemieckiego biskupa Thietmara, spisana 30 lat po tym wydarzeniu. To stosunkowo niedługi czas, jednak znacznie bogatszy opis tych faktów znajdziemy w kronice Jana Długosza – napisanej 400 lat po chrzcie. Jak podkreśla prof. Pobóg-Lenartowicz, opis był wzorowany na chrzcie Litwy, mającym miejsce za życia Jana Długosza. – Ten kronikarz miał wyobraźnię i wyobraził sobie, jak mógłby wyglądać chrzest Mieszka I – tłumaczyła. Kronikarskim zapiskom prezentowanym na wystawie towarzyszą starodruki, a także inkunabuł pochodzący z ok. 1500 r., będący w zasobach Muzeum Śląska Opolskiego.