Kody tolerancji

ak

|

Gość Opolski 29/2016

publikacja 14.07.2016 00:00

Hubertus Hoffmann gorąco apeluje o świat, w którym zwyciężą wzajemny szacunek i tolerancja.

Prawdziwy muzułmanin nie może w żadnym wypadku uzasadniać swoich czynów tylko trzema zdaniami z 6236 wersetów, a pozostałe 6233 wersety [Koranu – przyp. ak] po prostu ignorować – pisze H. Hoff- mann w swojej książce wydanej niedawno w oficynie diecezji opolskiej. Te trzy wersety wzywają do zabijania niewiernych i oddawania życia w walce „na drodze Boga”. Autorowi – międzynarodowemu inwestorowi, byłemu pracownikowi Bundestagu, Parlamentu Europejskiego, a nawet Senatu USA, menedżerowi mediów (pracował w naczelnej redakcji ZDF) – nie można odmówić pasji, imponującej galerii spotkanych osób świata polityki i religii oraz wiary w to, że na świecie mogą panować wzajemny szacunek i tolerancja.

Hoffmann, człowiek cywilizacji zachodniej, gorąco potępiając terrorystów i zamachowców powołujących się na islam i odmawiając im prawa do powoływania się na Koran, podkreśla, że islam jest religią tolerancji i pokoju. Trzeba powiedzieć: nie czyta się tych passusów bez wewnętrznego sprzeciwu. W wydaniu Hoffmanna nie jest to jednak tylko wyraz jakichś ogólnych przekonań, ale dość szeroko uzasadniany pogląd. Czyni to autor zarówno za pomocą analizy Koranu i życia Mahometa, jak i swoich odczuć wyniesionych ze spotkań z prominentnymi przedstawicielami świata muzułmańskiego. „Jego argumentacja na rzecz tezy o tolerancyjności islamu, zwłaszcza wtedy, kiedy idealizuje historię islamu kosztem jednostronnej interpretacji historii chrześcijaństwa, nie może nie budzić uzasadnionych zastrzeżeń” – napisał we wstępie do książki abp Alfons Nossol. Notabene arcybiskup jest jednym z bohaterów książki – obok m.in. św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Mimo nieuchronnych zastrzeżeń co do zbyt entuzjastycznej oceny islamu przez Hoffmanna. książka może stać się źródłem wiedzy o religii Mahometa dla tych, którzy nie chcą poprzestać na trawieniu publicystycznej wymiany ognia na temat islamskiego terroryzmu.

Hubertus Hoffmann. Kody tolerancji. Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2016, ss. 431.