Wręczono statuetki Hyacinthus Opoliensis

Anna Kwaśnicka Anna Kwaśnicka

publikacja 10.12.2016 20:00

Kościół opolski uhonorował Antoniusa Hommelsheima i prof. Remigiusza Pośpiecha najwyższą nagrodą honorową dla świeckich.

Wręczono statuetki Hyacinthus Opoliensis Antonius Hommelsheim otrzymał statuetkę z rąk abp. Alfonsa Nossola Anna Kwaśnicka /Foto Gość

– Jesteście dziećmi światłości. Jesteście dla Kościoła gliwickiego i opolskiego mężami Opatrzności – mówił bp Andrzej Czaja, który w sobotę 10 grudnia przewodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze opolskiej w intencji tegorocznych laureatów diecezjalnej nagrody Hyacinthus Opoliensis.

Eucharystię koncelebrowali m.in. biskup gliwicki senior Jan Wieczorek, bp Paweł Stobrawa i bp Rudolf Pierskała.

Biskup opolski podkreślał, że nagrodzeni Antonius Hommelsheim i prof. Remigiusz Pośpiech zaangażowaniem, postawą i życiem pokazują umiłowanie człowieka i liturgii. Wyjaśniał, że Jezusa poznać można podczas liturgii, w łamaniu chleba oraz w drugim człowieku, a uhonorowani laureaci odznaczają się właśnie troską o piękno liturgii i piękno sprawowanej posługi caritas.

Uroczystość wręczenia statuetek, którą poprowadził ks. Piotr Tarlinski, odbyła się w Muzeum Diecezjalnym.

– W 2012 roku została ustanowiona nagroda Hyacinthus Opoliensis jako forma uhonorowania osób świeckich, które znacząco przyczyniły się do rozwoju kulturalnego i duchowego Śląska Opolskiego, i wyrażenia im wdzięczności za zaangażowanie w pracę dla tutejszego Kościoła. 20 kwietnia 2016 roku kapituła nagrody rozpatrzyła nadesłane wnioski i postanowiła uhonorować dwie osoby za ich wielkie dokonania dla diecezji opolskiej – mówił bp Stobrawa, przewodniczący Kapituły Nagrody Honorowej Hyacinthus Opoliensis, gratulując laureatom.

Laudację na cześć Antoniusa Hommelsheima z diecezji Aachen w Niemczech wygłosił ks. prał. Wolfgang Globisch. Przypomniał, że laureat znacząco przyczynił się do założenia i rozwoju Caritas Diecezji Opolskiej, a także diecezjalnej działalności bibliotecznej.

W latach 1990–1995 A. Hommelsheim organizował ogromną pomoc dla diecezji opolskiej. Chodzi zarówno o dary rzeczowe, wsparcie finansowe, jak i przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym. Z kursów języka niemieckiego, które organizował, skorzystało prawie 18 tys. osób. Dzięki zaangażowaniu laureata udało się zdobyć pieniądze m.in. dla Radia Diecezji Opolskiej, szpitala w Ozimku, zamku w Pławniowicach czy stacji opieki Caritas w wielu miejscowościach.

Nagrodę A. Hommelsheimowi wręczył abp Alfons Nossol. – Trzeba pamiętać, że ta cała akcja pomocowa miała wielki wymiar pojednawczy polsko-niemiecki. Tak budowano mosty między Wchodem i Zachodem – wspominał abp Nossol. – Ta cała akcja, której ze strony naszych zachodnich sąsiadów przewodniczył pan Hommelsheim, skonkretyzowała naszą opolską Caritas, co działo się w pewnym sensie wzorczo dla całej Polski – podkreślał emerytowany biskup opolski.

Wręczono statuetki Hyacinthus Opoliensis   Prof. Remigiusz Pośpiech z nagrodą Hyacinthus Opoliensis Anna Kwaśnicka /Foto Gość

Laudację na cześć prof. Pośpiecha wygłosił ks. inf. Helmut Sobeczko. Podkreślał, że laureat od 1985 roku mieszka w Opolu i prowadzi ożywioną działalność naukowo-dydaktyczną. Rozbudował i prowadzi kształcenie muzyków kościelnych w diecezji opolskiej, a także bada muzykę kościelną, szczególnie na Śląsku.

Prof. Pośpiech przez 21 lat prowadził Studium Muzyki Kościelnej. Prowadził wykłady z muzyki religijnej w diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu, a z Uniwersytetem Opolskim związany jest od początku jego istnienia. W 2010 roku zainicjował nowy kierunek studiów licencjackich – muzykologię. Jako członek Diecezjalnej Komisji Liturgiczno-Muzycznej był współredaktorem nowej wersji katolickiego modlitewnika i śpiewnika „Droga do Nieba” oraz czterech tomów „Chorału organowego”. W latach 2002–2005 był przewodniczącym Komisji ds. Katolików Świeckich podczas Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej.

Bp Czaja, wręczając statuetkę laureatowi, powiedział: – Drogi Remigiuszu, znamy się jeszcze z czasów KUL-owskich. Wtedy cię poznałem przede wszystkim jako bardzo ciepłego człowieka, zakochanego w swojej żonie. Dziękujemy za wasze piękne świadectwo miłości małżeńskiej, miłości, która tak pięknie owocuje, i za wasze zaangażowanie w parafii św. Józefa we Wrzoskach. Dziękujemy ci, prof. Remigiuszu, za wielkie umiłowanie naszej ziemi Śląska Opolskiego, za wielkie umiłowanie Kościoła w ogóle, ale też Kościoła opolskiego, i za wielkie umiłowanie muzyki – mówił biskup opolski.

Podczas uroczystości wręczenia nagród zaśpiewała schola z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.