XII Marsz Pamięci

k/db

publikacja 02.04.2017 10:17

Co roku upamiętniają dzień śmierci Jana Pawła II.

XII Marsz Pamięci Pielgrzymi na trasie XII Marszu Pamięci. Daniel Bartusik

Również w tym roku - dwanaście lat po śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia 2005) - wierni ziemi głubczyckiej wyruszyli w Marsz Pamięci dla upamiętnienia świętego papieża i przemyślenia jego dziedzictwa.

Inicjatorami tej pielgrzymki - początkowo liczącej tyle kilometrów, ile lat liczył pontyfikat papieża z Polski - była parafia św. Jana Nepomucena w Braciszowie i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach Głubczyckich. Inicjatorzy – wspierani przez parafie w Gołuszowicach, Równem i Opawicy, gminę Głubczyce oraz powiat głubczycki kontynuują tę inicjatywę.

W tym roku Marsz odbywał się pod hasłem „Totus Tuus Maryjo” i liczył 22 kilometry. Uczestnicy wyruszyli w sobotę 1 kwietnia o godz. 9 rano z placu Jana Pawła II w Głubczycach i szli przez Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Barykady, Radynię, Mokre - Kolonię do Pietrowic Głubczyckich. Marszowi przewodniczył ks. Krzysztof Wójtowicz, proboszcz parafii w Braciszowie, który kontynuuje dzieło zapoczątkowane w 2006 r. przez ówczesnego tamtejszego proboszcza ks. Norberta Miklera. W pielgrzymce uczestniczył także ks. Krzysztof Cieślak, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem.

- W tym roku marsz zgromadził ok. 200 pielgrzymów i zakończył się nabożeństwem w kościele w Pietrowicach, w czasie którego uczciliśmy relikwie św. Jana Pawła II niesione przez uczestników w czasie Marszu - informuje Daniel Bartusik z parafii w Braciszowie.