Wzgórze artystów

ak

|

Gość Opolski 31/2017

publikacja 03.08.2017 00:00

Międzynarodowa wystawa sztuki o Górze Świętej Anny.

▲	Podczas wernisażu wystawy. ▲ Podczas wernisażu wystawy.
Andrzej Kerner /Foto Gość

Dzieła 24 artystów – plastyków z Niemiec, Rosji, Szwajcarii i Polski prezentowane na wystawie w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny są efektem dziesięciu plenerów malarskich, które odbywały się tutaj w latach 2006–2015 (i są kontynuowane). Łącznie wzięło w nich udział ponad stu artystów. – Byłem na wielu plenerach w różnych miejscach, ale tą górą naprawdę możemy się pochwalić. Ma ona tak różne oblicza – mówi dr Damian Pietrek, adiunkt ASP w Katowicach, współorganizator plenerów.

Drugim dobrym duchem międzynarodowych działań artystycznych na Górze Świętej Anny jest malarka Almuth Leib, przewodnicząca oddziału bońskiego Związku Artystów Niemieckich. Wcześniej wystawa „Góra Świętej Anny – St. Annaberg” prezentowana była w Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen, gdzie pokazano więcej obrazów oraz instalacji, które powstały podczas annogórskich plenerów sztuki.

Na ekspozycji można zobaczyć Górę Świętej Anny z różnych „stron”. Nie tylko dlatego, że widzimy ją oczami artystów, którzy z definicji widzą więcej, a na pewno inaczej. Znajdziemy tam na przykład dzieła abstrakcyjne inspirujące się czy to zaułkami miejscowości, czy górą, która dla Ślązaków jest święta i kojarzy się przede wszystkim z kultem św. Anny Samotrzeciej. To jeden z walorów wystawy, bo pozwala nam na Górę Świętej Anny spojrzeć na nowo.