Dojrzewać w duchu miłości

ana

|

Gość Opolski 11/2018

publikacja 15.03.2018 00:00

Ponad 80 osób z całej Polski wzięło udział w ogólnopolskich rekolekcjach RCS.

Organizatorzy i uczestnicy zgodnie twierdzą, że czas rekolekcji był intensywny i dobrze wykorzystany. Organizatorzy i uczestnicy zgodnie twierdzą, że czas rekolekcji był intensywny i dobrze wykorzystany.
Anna Kwaśnicka /Foto Gość

Odbywały się w Nysie od 9 do 11 marca, a zorganizowane zostały przez wspólnoty Ruchu Czystych Serc z rejonu Silesia, czyli z Opolszczyzny, Dolnego i Górnego Śląska. Konferencje rozwijające temat „Dojrzewać w duchu miłości” głosili moderatorzy diecezjalni ruchu: ks. Tadeusz Komorek z diecezji opolskiej i ks. Jerzy Gonta SDB z archidiecezji wrocławskiej, a także s. Damiana Szmidt ze wspólnoty RCS w Opolu przy parafii katedralnej oraz ks. Daniel Leśniak – ojciec duchowny WMSD w Opolu.

– Szukałam dla siebie rekolekcji poza Warszawą, żeby móc wyjechać, odciąć się od codziennych spraw. A wybrałam właśnie te rekolekcje, bo wiele dobrego usłyszałam od znajomych, którzy byli na wakacyjnych rekolekcjach RCS w Gródku – mówi Joanna Olszewska, studentka z Warszawy. – Znam charyzmat ruchu z artykułów w „Miłujcie się”. Mam świadomość, że teraz czystość jest wartością niszową w społeczeństwie, a także w moim środowisku, dlatego rozwijanie się w tym kierunku uważam za istotne – przyznaje Joanna. Potwierdza to Zuzanna Janik z Opola: – W szkole, wśród rówieśników, non stop mam pod prąd. Większość mojego otoczenia wyznaje inne wartości niż ja, dlatego czas spędzony na rekolekcjach jest dla mnie oazą. Jestem tu w dobrym towarzystwie, poznaję osoby o tych samych poglądach. Ruch Czystych Serc formuje młodych ludzi, którzy w czystości przedmałżeńskiej chcą wytrwać do ślubu. Z roku na rok przybywa też młodych małżeństw, które w ruchu się poznały i nadal chcą być w nim obecne.

Podczas rekolekcji ks. Jan Kochel, opiekun RCS w Gliwicach, zaprezentował podręcznik formacyjny dla małżeństw. – Wartości, w których formowaliśmy się przed ślubem, w małżeństwie przekuwamy w dalszą pracę. RCS stał się dla nas bardzo dobrym fundamentem, który nauczył nas troski o zachowanie czystości nie tylko cielesnej, ale też duchowej, walki o czyste serce – mówią Anna i Paweł Kopczykowie z Wrocławia – małżonkowie, którzy poznali się w Ruchu Czystych Serc. I dopowiadają: – Dopiero teraz możemy powiedzieć, że czystość przedmałżeńska ma bardzo głęboki sens. Widzimy jej dobre owoce, m.in. wielkie zaufanie między nami i wzajemne wsparcie. Poznaliśmy się na innym gruncie niż proponuje nam współczesny świat i mogliśmy dzięki temu podjąć naprawdę dojrzałą decyzję o ślubie.