Na katedrę i inne zabytki

kgj

|

Gość Opolski 28/2018

publikacja 12.07.2018 00:00

Kwotę 390 tys. złotych na dalszą renowację opolskiej katedry przeznaczyli zgodnie opolscy radni na lipcowej (5 lipca) sesji rady miasta.

▲	Katedra  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu wciąż wymaga wsparcia. ▲ Katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu wciąż wymaga wsparcia.
Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość

Pieniądze te są potrzebne na wkład własny, wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych w konkursie urzędu marszałkowskiego. To pozwoli kontynuować renowację ścian i sklepień tynkowanych podchórza katedry, renowację i konserwację ściany północnej i południowej, elementów okien i spływów oraz renowację sklepień katedry. Oprócz katedry 50 tys. złotych otrzyma też parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach. Ta kwota zostanie przeznaczona na renowację elewacji wieży tego kościoła (III etap). Dotacje, głównie na remonty elewacji zewnętrznych kilku kamienic, przyznano też innym zabytkom w mieście. W sumie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w Opolu trafi 730 tys. złotych.