Nagrody im. Karola Miarki wręczone

Karina Grytz-Jurkowska Karina Grytz-Jurkowska

publikacja 27.09.2018 03:01

Sześć osób - po trzy z Opolszczyzny i woj. śląskiego - zostało laureatami tego wyróżnienia.

Nagrody im. Karola Miarki wręczone   Laureaci nagrody im. Karola Miarki 2018 Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość Dr Violetta Rezler-Wasielewska, ks. prof. Piotr Paweł Maniurka oraz Janusz Jerzy Wójcik zostali laureatami z województwa opolskiego. W śląskim wybrano ks. dr. Adama Paliona, Alojza Lysko oraz Krzysztofa Wójcika.

Uroczysta gala odbyła się w środę 26 września w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Jej oprawę muzyczną stanowiły śląskie piosenki w nowych, ciekawych aranżacjach.

– Nagroda przyznawana jest osobom, które działają na rzecz Śląska, wnoszą wkład w rozwój kultury i nauki na Śląsku i w swej pracy nawiązują do idei propagowanych przez Karola Miarkę – przypomniała na początku na filmie prof. Danuta Kisielewicz.

Wyróżnienie przyznawane jest od 35 lat, zaś od 12 lat wręczają je wspólnie marszałkowie obu województw (w Opolu co 3 lata). Otrzymało ją już ponad 170 osób.

Nagrody im. Karola Miarki wręczone   Galę umilił bukiet śląskich piosenek w niecodziennej aranżacji Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość Tym razem odznaczenia na ręce laureatów przekazywali z woj. opolskiego wicemarszałek Stanisław Rakoczy, odpowiedzialny w regionie za kulturę i naukę, oraz w imieniu marszałka śląskiego Przemysław Smyczek, dyrektor wydziału kultury tamtejszego urzędu.

– To właśnie Państwo, laureaci tej nagrody, dzięki swej pracy i poświęceniu stanowicie o przyszłości naszych regionów – Śląska, ale też i Rzeczypospolitej – mówił wicemarszałek Opolszczyzny. Obaj przedstawiciele urzędu marszałkowskiego podkreślali, że decyzje jury były tym razem zgodne i szybkie.

A oto krótko, kim są nagrodzeni.

Dr Violetta Rezler-Wasielewska to historyk, od 1995 r. pracownik, a od 2010 roku dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. To inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć muzealnych i kulturalnych, autorka prac naukowych i popularnonaukowych, dotyczących przede wszystkim problematyki jenieckiej w latach II wojny światowej, historii obozu w Łambinowicach i edukacji w miejscach pamięci.

Nagrody im. Karola Miarki wręczone   Jedną z laureatek jest Violetta Rezler-Wasielewska Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość Ks. prof. Piotr Maniurka od 1984 roku jest dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Opolu oraz duszpasterzem środowisk twórczych i ochrony zabytków. Wcześniej tworzył obecne kolekcje, z jego inicjatywy przekazano do konserwacji wiele cennych obiektów zabytkowych i dzieł sztuki kościelnej z opolskich parafii. Doprowadził do wyeksponowania w Muzeum Diecezjalnym w Opolu cennych dzieł sztuki. Twórca galerii współczesnej sztuki sakralnej i ważnego ośrodka edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz życia kulturalnego regionu.

Janusz Jerzy Wójcik od wielu lat angażuje się w sprawy ważne dla Polski, województwa opolskiego i Opola, to niestrudzony organizator, angażujący się społecznie. Ważne miejsce w historii regionu zajął jako inicjator, założyciel i przewodniczący ruchu społeczno-obywatelskiego pn. Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny; bronił w latach 1997-2002 samodzielności administracyjnej województwa.