Sprzeciw wobec edukacji deprawacyjnej

k

publikacja 26.03.2019 21:23

Pikieta przeciwko Karcie LGBT+ w Opolu.

Sprzeciw wobec edukacji deprawacyjnej Pikieta przeciwko wprowadzaniu Karty LGBT+ do polskich szkół. Andrzej Kerner /Foto Gość

- Jesteśmy tu, aby zamanifestować sprzeciw wobec prób edukacji deprawacyjnej w zakresie seksualności w szkołach. Mam informację z pewnego źródła, że jest przygotowywana do prezydenta Wiśniewskiego (prezydent Opola – przyp. ak), żeby stworzyć kartę LGBT+ w Opolu. Tym bardziej uważam, że nasze zgromadzenie jest aktualne. Karta LGBT+ może mieć destruktywne konsekwencje dla młodego pokolenia, jak również – w perspektywie przyszłości – dla całego narodu, całego społeczeństwa, ponieważ dzieci będą molestowane informacjami, które zdecydowanie nie są przeznaczone dla ich wieku. Standardy WHO przewidują m.in. informację o masturbacji dla 4-latków, informację o wyrażaniu zgody na seks dla 7-latków. Uważamy, że jest to prosta droga do rozwoju masowej aborcji, rozwoju pedofilii w naszym kraju. Jesteśmy stanowczo przeciwko temu – powiedział Bartosz Kowara, koordynator opolskich struktur Fundacji Pro - Prawo do życia, rozpoczynając pikietę przeciwko seksualnej deprawacji dzieci w polskich szkołach.

Zgromadzenie współorganizowały opolskie struktury Młodzieży Polskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego. Pikieta zorganizowana na pl. Wolności zgromadziła ok. 30 osób.

Około pięćdziesiąt metrów dalej, na rogu ul. Krakowskiej i Kościuszki, grupa o podobnej liczebności zgromadziła się pod flagami „Tęczowego Opola” i wzywała do szacunku i tolerancji dla osób LGBT.

Podczas pikiety przeciwko karcie LGBT+ rozdawano broszurę „Jak powstrzymać pedofila”, w której pedofilia przedstawiona jest jako efekt seksualnej edukacji w szkołach. Sprzeciwiali się temu uczestnicy pikiety popierającej wprowadzenie Karty LGBT, którzy zapowiedzieli odezwę do prezydenta Opola w sprawie jej wprowadzenia w mieście. Natomiast Ewa Zarzeczna z opolskiej brygady ONR poinformowała, że jej organizacja wystosowała pismo do opolskiego kuratora oświaty o informację na temat przeciwdziałania próbom wprowadzenia Karty LGBT+ do szkół na terenie woj. opolskiego.

Gdy pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego wznoszono okrzyki: „Chwała wielkiej Polsce!”, „Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina!”, sąsiednia manifestacja skandowała „Wielka Polska różnorodna!”. Pikieta przeciwko Karcie LGBT+ zakończyła się odśpiewaniem hymnu narodowego.