150 inspirujących myśli

ana

|

Gość Opolski 35/2019

publikacja 29.08.2019 00:00

W tej publikacji lewa strona należy do ks. Krzysztofa Grzywocza, a autorem prawej może zostać czytelnik.

Ks. Krzysztof Grzywocz, „Spotkał. Spojrzał. Słuchał. Wybór myśli ks. Krzysztofa Grzywocza”, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2019, ss. 310. Ks. Krzysztof Grzywocz, „Spotkał. Spojrzał. Słuchał. Wybór myśli ks. Krzysztofa Grzywocza”, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2019, ss. 310.

W drugą rocznicę zaginięcia ks. Krzysztofa Grzywocza w Alpach Lepontyńskich swoją prezentację miała najnowsza publikacja „Spotkał. Spojrzał. Słuchał”, będąca wyborem myśli cenionego duszpasterza, rekolekcjonisty i terapeuty.

Zostały one zaczerpnięte z różnych źródeł, m.in. z artykułów, które ukazywały się na łamach „Życia duchowego”, jak i z kilkunastu audiobooków, będących zapisami rekolekcji i sesji formacyjnych głoszonych na przestrzeni wielu lat przez ks. Grzywocza.

„Naszym pragnieniem jest, aby ta książka stała się formą »codziennika«, dzięki któremu pełne mądrości i prostoty przesłanie ks. Krzysztofa będzie nam mogło towarzyszyć każdego dnia. W pełni swój cel osiągnie, jeśli Czytelnikowi pozwoli się zatrzymać, zamyślić, a może będzie inspiracją do modlitwy czy też wzbudzi pragnienia, aby zmienić swoje życie” – wyjaśnia we wstępie Ryszard Paluch, który dokonał wyboru myśli wraz z Witoldem Chmielewskim.

Twórcy zapowiadają też szerszą publikację, która będzie zawierać myśli na każdy dzień roku. Podkreślają, że ks. Grzywocz ważył słowa, a to, co mówił, było przemyślane i uczciwe. Wiele osób przyzna, że czasem jedna usłyszana jego myśl długo rezonowała.

Wybór „Spotkał. Spojrzał. Słuchał” otwiera fragment listu dk. Krzysztofa Grzywocza, który znajduje się w Archiwum Kurii Diecezjalnej w Opolu. „Pragnę zostać kapłanem, aby jeszcze mocniej złączyć się z Jezusem Chrystusem – jedynym Arcykapłanem i w Duchu Świętym »stać się wiecznym darem dla Ojca«. Poprzez swoje kapłańskie oddanie pragnę, aby Bóg – poprzez Ciało Chrystusa dla nas ofiarowane – użyczał ludziom uczestnictwa w swoim Trójjedynym życiu. W tej posłudze Pojednania odnajduję sens swojego życia” .