Dla Ciebie

kgj

|

Gość Opolski 21/2020

publikacja 21.05.2020 00:00

Parafianie z Ostrożnicy zaprosili świętego papieża do swoich domów.

▲	O peregrynacji opowiadają Mariola Ksoll, Katarzyna Basztabin  i ks. Bernard Mocia. ▲ O peregrynacji opowiadają Mariola Ksoll, Katarzyna Basztabin i ks. Bernard Mocia.
Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość

Jeszcze w ubiegłym roku zastanawiałem się, jak uczcić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – mówi ks. Bernard Mocia, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Ostrożnicy. – Postanowiłem napisać do kard. Stanisława Dziwisza z prośbą o relikwie św. Jana Pawła II. Pojechaliśmy po nie z grupą parafian 21 października, nawiedzając przy okazji Wadowice i Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Kupiliśmy też dwa obrazy, prosząc sekretarza i papieża o ich poświęcenie – dodał. Jeden z obrazów powieszono w kościele. Drugi zaczął odwiedzać domy mieszkańców.