Premier: Tutaj wybuchł wulkan polskości

Andrzej Kerner Andrzej Kerner

publikacja 22.05.2020 15:46

Mateusz Morawiecki złożył dzisiaj kwiaty pod pomnikiem Czynu Powstańczego i wygłosił oświadczenie w związku z 99. rocznicą bitwy o Górę Świętej Anny.

Premier: Tutaj wybuchł wulkan polskości Premier Morawiecki składa wieniec pod pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Andrzej Kerner /Foto Gość

Bez tych powstańców śląskich, którzy tutaj 99 lat temu toczyli boje o niepodległą Rzeczpospolitą, można śmiało powiedzieć, nie byłoby wolnej Polski. Polski takiej, jaka powstała z gruzów po rozbiorach po 123 latach. Młoda ojczyzna została w krótkim czasie poddana ogromnej presji. I to właśnie tutaj, na Śląsku, Śląsku Opolskim, toczyły się różne walki. W ramach III Powstania Śląskiego - równo 99 lat temu. Zdrowy rozsądek podpowiadał: zostańcie przy Niemcach, ale logika serca była inna. I dlatego każdy z powstańców, który wtedy chwycił za broń, każda z rodzin śląskich, która miała wtedy w sercu Polskę, należy do panteonu naszych bohaterów, panteonu ojców założycieli naszej niepodległości - powiedział premier Morawiecki pod pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Wcześniej złożył pod nim wieniec.

99 lat temu (od 21 do 26 maja 1921 r.) toczyła się zacięta bitwa o Górę Świętej Anny, zajętą 4 maja 1921 r. przez powstańców śląskich. Walki zakończyły się zawieszeniem broni na propozycję Selbstschutzu. Po podziale Górnego Śląska w wyniku plebiscytu Góra Świętej Anny pozostała w granicach Niemiec.

- Granice II Rzeczypospolitej były, jak dobrze wiemy, nie wytyczane ołówkiem na mapie, tylko wytyczane były krwią bohaterów. Takich jak powstańcy śląscy, którzy chwycili wtedy za broń i walczyli o polskość Śląska. Ta bitwa pozostała wtedy nierozstrzygnięta, ale ona rozstrzygnęła o czymś fundamentalnym - o polskości Śląska. O tym, że nie ma wolnej Rzeczypospolitej bez Śląska, bez śląskich serc, które tak pięknie opowiedziały się wtedy za Polską. Tutaj miliony lat temu był wulkan. A 99 lat temu, można rzec, wybuchł wulkan polskości, pragnienie polskości - mówił premier.

Mateusz Morawiecki odniósł się także do sytuacji bieżącej. - W czasach pandemii Śląsk potrzebuje wsparcia i Śląsk otrzymuje to wsparcie od służb medycznych z całej Polski. Dlatego jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku dni będziemy widzieli bardzo wyraźne rezultaty - powiedział.

Premier zapewnił również, że rząd będzie wspierał starania o utrzymanie pomnika Czynu Powstańczego i jego otoczenia w należytym stanie. - Pan wojewoda opowiedział mi o potrzebach, które tutaj istnieją, by odnowić to wspaniałe miejsce. No i też trochę nadać mu charakter zgodny z dzisiejszą wolnością, tak, jak my ją rozumiemy. Bo niektóre symbole, które widać, pochodzą jeszcze z epoki komunistycznej. Razem z władzami samorządowymi, z panem wojewodą, który czuje się opiekunem tego terenu, i z ministrem kultury chcemy, żeby to wyjątkowe miejsce - ze względów architektonicznych, krajobrazowych, ale też wyjątkowe dla historii Polski - odzyskało swój przepiękny blask - zakończył oświadczenie premier Morawiecki.