Posłani w pandemii

Andrzej Kerner

|

Gość Opolski 23/2020

publikacja 05.06.2020 20:05

Takich święceń kapłańskich w naszej diecezji jeszcze nie było.

▲	Święceń ks. Szymonowi Supelowi w Grodźcu udzielił bp Paweł Stobrawa. ▲ Święceń ks. Szymonowi Supelowi w Grodźcu udzielił bp Paweł Stobrawa.
Andrzej Kerner /Foto Gość

Ze względu na obowiązujące w związku z pandemią COVID-19 limity obecności w kościołach i obostrzenia reżimu sanitarnego, w tym roku święcenia kapłańskie zaplanowano inaczej niż zwykle. Dwóch diakonów – z parafii najbliższych Opola – Łukasz Labusga (Chróścina Opolska) i Kamil Wocka (Opole-Wrzoski) otrzymało święcenia prezbiteratu w katedrze opolskiej.

Pozostałych pięciu diakonów – w swoich rodzinnych parafiach: Marcin Jaśkowski w Raciborzu-Ostrogu, Krzysztof Kurzeja w Kępnicy k. Nysy, Paweł Leżuch w Kujawach k. Krapkowic, Damian Sklorz w Dziewkowicach k. Strzelec Opolskich, Szymon Supel w Grodźcu k. Ozimka. Biskupi podzielili się obowiązkami szafarzy święceń, a parafie rodzinne neoprezbiterów włożyły wiele wysiłku w godne przygotowanie uroczystości (dekoracje terenu parafii, telebimy przed kościołami itp.). Od soboty 30 maja nowe przepisy państwowe i dekret biskupa opolskiego znacznie poluzowały rygory pandemiczne. Ale sytuacja zasadniczo pozostała taka sama – wyjątkowa. – Święcenia u nas w parafii: tego jeszcze nie było i chyba już nie będzie. I tak z tej pandemii wyszło jeszcze coś dobrego. Ludzie całymi pokoleniami będą to wspominać. Pan Bóg czuwa, trzeba Mu ufać – powiedziała Łucja Migot, babcia ks. Pawła Leżucha z Kujaw. Mądrość babci. – Przeżywamy święcenia zdecydowanie inaczej niż zawsze. Ale dla Kościoła opolskiego to dzień wielkiego obdarowania nowymi prezbiterami. Treść liturgii pozostaje ta sama – mówił w homilii w katedrze bp Andrzej Czaja. – W przymierzu kapłańskim Pan Jezus niejako wydzierżawił oczy tego wybranego. Wydzierżawił jego usta, ręce, serce, oblicze. Tymi oczyma Jezus będzie spoglądał na świat, na ludzi. Będzie chciał dostrzec wierzących i niewierzących. I będzie chciał sprawiać, aby człowiek stał się lepszy, aby życie na ziemi było bezpieczniejsze. Aby ludzkie serca Jezus uczynił według serca swego – mówił w Dziewkowicach bp Paweł Stobrawa. Radość neoprezbiterów, przeżycia ich rodzin i parafian podczas święceń w parafiach były poruszającym znakiem, że księża są z ludu wzięci i do ludu posłani. To był wyjątkowy i piękny dzień.