Rażące lekceważenie za cichym przyzwoleniem, a nieraz namową

k / Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu

publikacja 20.08.2020 14:51

Usilna prośba w imieniu Biskupa Opolskiego w sprawie przestrzegania zasad sanitarnych.

Rażące lekceważenie za cichym przyzwoleniem, a nieraz namową Ministrantka dzwoniąca na "Te Deum" w kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu. Andrzej Kerner /Foto Gość

W cotygodniowym komunikacie do duszpasterzy diecezji opolskiej rozsyłanym przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu dzisiaj w pierwszym punkcie z podkreśleniem „Bardzo ważne!” znalazła się usilna prośba w imieniu Biskupa Opolskiego o przestrzeganie zasad sanitarnych.

W komunikacie czytamy: „Niemal każdego dnia do kurii diecezjalnej docierają wiadomości o rażącym lekceważeniu przez wiernych zasad sanitarnych związanych z epidemią, dokonującym się za cichym przyzwoleniem, a nieraz i namową samych duszpasterzy. Wobec doniesień o wciąż wysokiej liczbie zachorowań na Covid-19, które wśród wiernych wywołują uzasadnione obawy, w imieniu Biskupa Opolskiego zwracamy się z usilną prośbą o unikanie wypowiedzi i działań noszących znamiona nieodpowiedzialnego lekceważenia rozporządzeń państwowych związanych z epidemią oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych w kościołach, tj.:

1. zasłanianie ust i nosa przez wiernych i posługujących wewnątrz kościoła (z wyjątkiem duchownych celebrujących Mszę św.) oraz wiernych przystępujących do spowiedzi;

2. zasłanianie ust i nosa lub zasada dystansowania się przez wiernych gromadzących się poza świątynią, podczas procesji i pielgrzymek;

3. zasłanianie ust i nosa przez wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 2 m;

4. dezynfekowanie rąk przez rozdających Komunię św. na oczach wiernych zawsze przed Jej rozdawaniem;

5. porządkowanie sposobu przyjmowania przez wiernych Komunii św. do ręki i do ust (kolejność rozdawania bądź podział rozdających);

6. osuszenie kropielnic w kościołach (wody święconej można używać tylko podczas pokropień).

Do komunikatu dołączona została także propozycja apelu do wiernych o przestrzeganie zasad sanitarnych. „Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust” - czytamy w nim.