Kobieta w liturgii Kościoła

k

publikacja 21.04.2021 16:08

Wydział Teologiczny UO zaprasza na ogólnopolską konferencję online.

Kobieta w liturgii Kościoła W sanktuarium w Kevelaer. Krzysztof Błażyca /Foto Gość

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kobieta w liturgii Kościoła. Wokół motu proprio papieża Franciszka „Spiritus Domini” odbędzie się 28 kwietnia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

W styczniu br. papież Franciszek zmienił kanon Kodeksu Prawa Kanonicznego mówiący o udzielaniu na stałe posług lektoratu i akolitatu, dopuszczając do nich nie tylko mężczyzn – jak do tej pory – ale „Osoby świeckie, posiadające wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu”, czyli także kobiety.

Konferencję organizuje Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji WT UO. – Ta inicjatywa jest nie tylko odpowiedzią na papieski dokument, ale również głosem w debacie społecznej nad godnością i znaczeniem kobiety, ujętym z perspektywy liturgii Kościoła – zaznacza ks. prof. Mateusz R. Potoczny, dziekan wydziału.

W konferencji wezmą udział teologowie i teolożki z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Na temat liturgicznej posługi kobiet w Kościele prawosławnym i w tradycji luterańskiej będą mówić teolog prawosławny i ewangelicki.

Początek konferencji o godz. 9.30. Odbędzie się ona na platformie MS Teams. Organizatorzy proszą, aby zapisy na konferencję oraz certyfikaty uczestnictwa w wydarzeniu (w formie elektronicznej) zgłaszać do informatyka WTUO Przemysława Biliczaka (przemyslaw.biliczak@uni.opole.pl) do 26 kwietnia. Do konferencji będzie można dołączyć również bez wcześniejszego zgłoszenia, jednakże ze względów organizacyjnych chętni do udziału proszeni są o przesyłanie informacji o planowanym uczestnictwie.

Szczegółowy plan konferencji na następnej stronie.

9.30 – Rozpoczęcie konferencji, ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO, Dziekan WT UO

Sesja I – ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
9.45 – Kobieta w liturgicznym życiu Kościoła, s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin (UPJP2)
10.10 – Posługi świeckich w liturgii słowa – zarys historyczny, ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
10.35 – Posługi świeckich w liturgii eucharystycznej – zarys, ks. dr Karol Litawa (UPJP2)
11.00 – Czy istnieją granice liturgicznej posługi kobiety?, ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK
11.25 – Zaułki psychologiczne rozważań o kobiecie w liturgii, dr Dorota Kuncewicz (KUL)
11.50 – dyskusja i przerwa

Sesja II – s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin
12.30 – Prawne znaczenie zmiany brzmienia kan. 230 §1, ks. dr Waldemar Bartocha (UKSW)
12.55 – Kobieta i Kościół – historia jednej znajomości, dr Ewa Skrabacz (UO)
13.20 – Liturgiczna posługa kobiety w Kościele prawosławnym, o. dr hab. Aleksy Kucy (UŁ)
13.45 – Liturgiczna posługa kobiety w tradycji luterańskiej, ks. bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
14.10 – Praktyczny wymiar ustanawiania posług dla kobiet, ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko (UO)
14.35 – dyskusja
14.50 – podsumowanie obrad  – ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO, Dziekan WT UO