Nowy numer 28/2018 Archiwum

Pierwszy administrator apostolski

Ksiądz Andrzej Hanich zebrał w jednej publikacji i opracował wydane przez ks. Bolesława Kominka dokumenty pastoralne, w których jak w lustrze odbijają się ówczesne problemy Kościoła na Śląsku Opolskim.

Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego, jest postacią, która mocno wpłynęła na historię Kościoła opolskiego. W dwutomowym, bardzo obszernym opracowaniu ks. Andrzej Hanich omówił działalność pierwszego powojennego rządcy kościelnego na ziemiach opolskich, skupiając się na problemach, które dotykały ówczesny Kościół, a związane były m.in. z organizacją życia kościelnego, z odbudową zniszczonych świątyń i koniecznością budowy nowych. Ważnym wyzwaniem była także troska o integrację zróżnicowanych pod względem pochodzenia powojennych mieszkańców Śląska Opolskiego, jak i polonizacja życia kościelnego i troska o duszpasterstwo wysiedlanej ludności niemieckiej. Pierwszy tom zamyka analiza pogarszających się pod koniec lat 40. XX w. stosunków na linii państwo–Kościół i przymusowego usunięcia ks. Bolesława Kominka z Opola 26 stycznia 1951 roku. Z kolei drugi tom jest zbiorem blisko 100 dokumentów źródłowych. Wszystkie dokumenty pastoralne zostały uporządkowane chronologicznie, a także opatrzone informacjami o miejscu ich przechowywania. Oba tomy można kupić na plebanii parafii św. Jerzego w Prószkowie. Ks. Andrzej Hanich, „Ks. infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951)”, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012, ss. 178. „Ks. Andrzej Hanich (oprac.), Ks. infułat Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945–1951)”, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012, ss. 707.

« 1 »
oceń artykuł

Zobacz także

Zapisane na później

Pobieranie listy

Rekalma