GN 2/2021 Archiwum

Śp. ks. prałat Ernest Kuboń

Często podkreślał, że Bóg nadal kieruje losami ludzkości.

Urodził się 18 XI 1928 r. w Boryczy, gdzie też uczęszczał do szkoły podstawowej w latach 1935–1943. W styczniu 1945 r. został wcielony do Wehrmachtu. Po zakończeniu wojny dostał się do niewoli amerykańskiej, z której powrócił do domu w 1947 r. W następnym roku podjął naukę w Liceum dla Dorosłych w Opolu, gdzie ukończył cztery semestry. W roku szkolnym 1950/51 został przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego w Opolu – tam złożył egzamin dojrzałości. Następnie w 1951 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Opolu. Motywując tę decyzję, napisał: „przebywając w niewoli, odkryłem prawdziwe piękno wiary naszej i postanowiłem zostać kapłanem Chrystusowym, bo tylko w Nim widziałem możliwość przyczynienia się do zbawienia innych ludzi i rozszerzenia królestwa Bożego na ziemi”.

Studia filozoficzno-teologiczne w seminarium zwieńczyły święcenia kapłańskie, które przyjął 17 VI 1956 r. w Opolu z rąk bp. Zdzisława Golińskiego. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii Opole-Groszowice w latach 1956–1959. Następnie został mianowany proboszczem w parafii Chrząstowice, gdzie z oddaniem posługiwał przez 44 lata. W tym czasie pełnił też funkcję dziekana dekanatu ozimeckiego (1975–1988). Był również wizytatorem sióstr służebnic Najśw. Serca Pana Jezusa w Dylakach, skarbnikiem Funduszu Emerytalnego Kapłanów oraz członkiem Zarządu Funduszu Zapomogowego Kapłanów Diecezji Opolskiej. Doceniając jego zaangażowanie i postawę kapłańską, biskup opolski odznaczał go swoimi tytułami: dziekana honorowego (1988 r.) i radcy duchownego (1989 r.), a także postarał się dla niego o godność papieską Kapelana Jego Świątobliwości, którą w 1991 r. uhonorował go ojciec święty Jan Paweł II. Po przejściu na emeryturę w 2003 r. ks. Luboń zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu, gdzie zmarł 15 VI 2013 r. Od początku swojego kapłańskiego życia żywo interesował się wydarzeniami społecznymi i politycznymi w kraju, Europie i świecie. Zawsze starał się na bieżąco zdobywać informacje na te tematy z różnych rozgłośni radiowych oraz czasopism wydawanych w kraju i za granicą. Miał odwagę dyskutować na temat zmieniających się procesów w życiu politycznym i społecznym oraz wyciągać wnioski i stawiać hipotezy dotyczące przyszłości kraju i świata w kontekście historii zbawienia. W zachodzących zmianach politycznych i społecznych znajdował działanie Opatrzności Bożej – często podkreślał – to Bóg nadal kieruje losami ludzkości poprzez zachodzące wydarzenia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama