GN 2/2021 Archiwum

Sprzeciw to dialog, a nie rozwiązania siłowe

Z listu pasterskiego biskupa opolskiego na zakończenie Roku Wiary.

Opolski ordynariusz zaznacza w nim, że w tym czasie wzrosła w wielu z nas świadomość wartości i znaczenia wiary w naszym życiu, odpowiedzialność za przekaz i budzenie wiary, o wiele więcej słyszeliśmy na temat wiary w naszych świątyniach, przeżyliśmy wiele chwil, które wzbogaciły nas duchowo, umocniły naszą wiarę i z pewnością zaowocują w naszym życiu, i zachęca do dziękczynienia za to.

Pisząc do diecezjan, nawiązuje do encykliki Lumen fidei i do lutowej rezygnacji papieża Benedykta XVI.

"Jest to niezwykłe świadectwo odchodzącego proroka, przypomnienie jakże ważnej prawdy, że człowiek w swoim życiu nie jest zdany ani tylko na siebie, ani wyłącznie na innych. Jeśli wierzy, nie jest sam i nie musi błądzić i gubić się w wątpliwościach, może porozmawiać z Bogiem, usłyszeć wskazanie na drogę oraz znaleźć najlepsze rozwiązanie. Bóg bowiem jest stale z nami i nie jest głuchy na nasze wołanie, oznajmia swą wolę, pomaga ją pojąć i przyjąć. Trzeba jednak podejść z wiarą, to znaczy do Boga przylgnąć, do Niego się zwrócić. Nie wystarczy uznać, że jest i że się objawił, ani nawet dać wiarę temu, co Bóg objawił. Trzeba Boga wziąć w swoje życie, Nim żyć i Nim się z innymi dzielić. To dopiero znaczy prawdziwie wierzyć!" – tłumaczy bp Czaja.

Wspomina też słowa papieża Franciszka ze Światowych Dni Młodzieży o zrobieniu w swoim sercu i życiu miejsca dla Jezusa, o życiu Ewangelią i dzieleniu się nią z innymi. Wzywając do umocnienia wiary w swoim sercu, biskup zwraca uwagę na potrzebę formowania i rozwoju w sobie chrześcijańskiej duchowości, nieuleganie temu, co cielesne i przyziemne, ale o czerpanie z Ducha Świętego. Odnosząc się do sytuacji, w której znalazł się Kościół w Polsce w Roku Wiary – ataków, zwłaszcza ze strony niektórych mediów, zgorszenia wywołanego przez niektórych kapłanów w formie nieodpowiedzialnego nauczania, wypowiadania posłuszeństwa przełożonemu, zachowań uwłaczających wiernym i ciężkich grzechów wobec nieletnich, zaleca, aby zachować zdrowy osąd i opanowanie.

"Gdy świat walczy z Bogiem, gdy uderza w Boży ład i porządek, trzeba nam być znakiem sprzeciwu, ale bez wyrażania go siłą i przemocą, lecz w dialogu i polemice" – podsumowuje bp Czaja. Kieruje prośbę zwłaszcza do rodziców i katechetów o cierpliwość i zaangażowanie w bardzo ważne dzieło wyjaśniania dzieciom i młodzieży trudnej kwestii grzechu w Kościele, prosi też o modlitwę za młode pokolenie i kapłanów o umocnienie w wierze.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama