Nowy numer 2/2021 Archiwum

Pomoc dla zdolnych

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 września.

Trzeba mieć średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie mniejszą niż 4,80, a z trzech wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-technicznych nie mniejszą niż 4,60. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 1078 zł (w przypadku rodzin, w których jedno z dzieci jest niepełnosprawne – 1246 zł). To są podstawowe kryteria kwalifikujące do rocznej pomocy stypendialnej, przyznawanej uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zameldowanych na terenie województwa opolskiego lub uczących się w szkołach na jego terenie. Program ten skierowany jest do najbardziej uzdolnionej młodzieży, dla której trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. – W tym roku przyznanych zostanie 250 stypendiów – informuje Katarzyna Wronka z Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Każde z nich wyniesie 270 zł miesięcznie i będzie wypłacane od września 2014 do sierpnia 2015. W ubiegłym roku ze stypendiów urzędu marszałkowskiego skorzystało 223 uczniów. – Złożono wówczas ponad 770 wniosków– mówi K. Wronka. Choć w informacji o programie zamieszczonej na stronie urzędu podkreślone zostały uzdolnienia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-technicznych, Katarzyna Wronka zapewnia, że utalentowani artystycznie i sportowo także mogą starać się o przyznanie pomocy stypendialnej. – Oceniając wniosek, dodatkowo premiujemy osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Tyle samo punktów otrzymują np. zwycięzcy olimpiady matematycznej i zwycięzcy konkursu plastycznego czy sportowego – podkreśla. Punktowane dodatkowo są olimpiady, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia edukacyjne. Nabór wniosków będzie odbywał się od 1 do 12 września (uwaga, w przypadku wysyłania pocztą decyduje data wpływu do urzędu). Regulamin i wzory dokumentów do złożenia wniosku umieszczone są na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, są także dostępne w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615. Szczegółowych informacji udziela ww. departament pod numerami telefonów: 77 54 16 505, 77 54 16 500, 77 54 16 519.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama