Nowy numer 3/2021 Archiwum

Dojrzewanie dzięki pracy

O aktualności przesłania encykliki św. Jana Pawła II "Laborem exercens" w 35. rocznicę jej publikacji.

Dojrzewanie dzięki pracy   Opcja na rzecz ubogich to nie wymysł ostatnich dekad, jej korzenie sięgają znacznie głębiej Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość Podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Etos pracy drogą dojrzewania człowieka”, która odbyła się w środę, 18 maja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, debatowano na temat społeczno-etycznego przekazu tego dokumentu, wartości pracy i przedsiębiorczości społecznej.

Na zmiany zachodzące na rynku pracy w czasie tych 35 lat zwróciła uwagę prof. dr hab. Aniela Dylus z UKSW z Warszawy. Mówiła o rosnącej dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniem pracy a kapitału, o serwicyzacji, czyli dominacji usług (zwłaszcza finansowych) nad innymi gałęziami gospodarki – zjawisku obserwowanym głównie w rozwiniętych krajach. Ma ono daleko idący wpływ na rynek pracy.

Ponieważ moment świadczenia danej usługi pokrywa się dokładnie z jej konsumpcją, to klient zaczyna wyznaczać czas pracy, wymuszając uelastycznienie pory zatrudnienia w danym sektorze. Stąd praca w niedziele, święta, zjawisko wydłużania godzin pracy bądź nietypowy czas różnych aktywności, np. podczas nocy muzeów czy nawet nocy konfesjonałów. Wspomniała także o innych zjawiskach i ich wpływie na czas i formę zatrudnienia, np. globalizacji, umowach śmieciowych i tym, jak przekładają się one na życie społeczne, na poczucie wartości i stabilizacji człowieka.

Dojrzewanie dzięki pracy   O etosie pracy słuchali zarówno młodzi, jak i dorośli Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość - Przez pracę człowiek urzeczywistnia się jako człowiek, a poniekąd też bardziej staje się człowiekiem - cytowała prof. Dylus, wskazując na niebezpieczeństwo złej interpretacji tego fragmentu encykliki po wyrwaniu go z kontekstu, i tłumacząc, jak szeroko św. Jan Paweł II definiował pracę.

Kwestię wartości pracy i jej praktycznego przełożenia w tzw. przedsiębiorczości społecznej omawiał kolejny prelegent, dr Adam Zadroga z KUL z Lublina.

Zakończył podaniem korzyści z takiego podejścia do gospodarki i rynku pracy oraz przedstawieniem kilku świetnie działających przykładów jej realizacji.

W kolejnych prelekcjach była też mowa o Ewangelii pracy, o której często wspominał papież, a także o pracy jako miejscu kształtowania cnót i jako powołaniu. Mówili o tym ks. dr Wojciech Surmiak z UŚ w Katowicach, ks. dr hab. Jan Witold Żelazny, prof. UPJPII z Krakowa, ks. dr Janusz Podzielny z UO w Opolu oraz ks. mgr lic. Grzegorz Piątek SCJ z Krakowa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama