Gość Bielsko-Żywiecki 49/2020 Archiwum

My, migranci

Od ponad stu lat nasz region jest miejscem masowych migracji.

Najnowszy, dziesiąty numer „CzasyPisma” – półrocznika wydawanego przez katowicki oddział IPN – zajmuje się tematem migracji w historii Górnego Śląska. Ściślej – od końca XIX do mniej więcej końca wieku XX. Dzięki zebraniu tematyki w jednym tomie czytelnik uświadamia sobie, jak mocno na dzieje naszego regionu wpływały – i nadal wpływają – migracje. Zarówno z Górnego Śląska w świat, tzn. właściwie w jednym kierunku – na zachód Europy, jak i migracje na Górny Śląsk. Przy czym migracje należy rozumieć tu szeroko. Mamy bowiem opisaną migrację ściśle zarobkową – jaka np. od końca wieku XIX ruszyła ze wschodnich terenów Prus do przemysłowej Westfalii, głównie do Zagłębia Ruhry.

Ale są również imigranci, których dzisiaj nazwalibyśmy może uchodźcami – politycznymi i wojennymi. Jak ci, którzy z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej zostali wypędzeni/wysiedleni na mocy porozumień zwycięskich w II wojnie światowej mocarstw na tereny Górnego i Dolnego Śląska, czy szerzej – Ziem Zachodnich. Jeden z artykułów poruszających tę kwestię dotyczy katolickich księży z Kresów Wschodnich na Śląsku Opolskim po 1945 roku, a jego autorem jest ks. Andrzej Hanich. Kwestia masowych wyjazdów ze Śląska na Zachód, do Niemiec (zjawisko, które do dziś tak mocno wpływa na los Śląska Opolskiego), opisana jest we wspomnieniach jednego z wczesnych emigrantów – Michała (Michaela) Majerskiego, reżysera i dziennikarza. Redaktorzy nie wahają się podejmować kwestii drażliwych – np. udziału przesiedlonych po II wojnie z Kresów i reemigrantów z Europy Zachodniej w aparacie bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Interesujących, a czasem wręcz intrygujących tematów w bieżącym numerze „CzasyPisma” nie brakuje (np. tekst o dworcowych kurtyzanach).

Na zaprawiony humorem deser redakcja proponuje opis komicznych zmagań funkcjonariuszy bezpieki ze słownictwem religijnym i kościelnym.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama