Nowy numer 48/2020 Archiwum

Mrówcza i cenna praca kronikarzy

Odbył się I Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczej Straży Pożarnej.

W naszym województwie zarejestrowane są 532 jednostki OSP, które skupiają 19 759 członków zwyczajnych. Są również członkowie wspierający i honorowi. To ogromny ruch społeczny, to wielka działalność społeczna, o której za kilkanaście lat nikt nie będzie pamiętał, jeśli zaniedbamy prowadzenie kronik - mówi Andrzej Pyziak, przewodniczący komisji historyczno-kronikarskiej, która czuwała nad przebiegiem I Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP.

- Teraźniejszość wyrasta z przeszłości. Ruch strażacki na ziemiach polskich ma piękne i bogate tradycje - podkreśla Stanisław Tadeusz Olejnik, który podczas gali wręczenia nagród wygłosił wykład o historii ochotniczych straży ogniowych. - Bez waszej kronikarskiej działalności nie byłoby możliwe dokumentowanie dziejów tego największego ruchu społecznego - mówi.

- Przy okazji jubileuszów jednostek, gdy wyciągane są kroniki, okazuje się, że często działalność sprzed 100, 50 czy 30 lat jest znacznie lepiej znana niż ta z ostatnich 20 lat - podkreśla Andrzej Pyziak.

W ubiegłym roku odbyło się pierwsze szkolenie dla kronikarzy, a w tym roku odbył się pierwszy wojewódzki konkurs. - W około 30 proc. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzone są kroniki. Konkurs jest okazją, by promować kronikarstwo, by zmobilizować do systematyczności te jednostki, w których zapisy kronikarskie prowadzone są wyrywkowo - zauważa Andrzej Pyziak.

Mrówcza i cenna praca kronikarzy   Wręczenie nagród odbyło się w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Anna Kwaśnicka /Foto Gość

Na konkurs wpłynęło 14 kronik składających się z 32 tomów. Czteroosobowe jury oceniało m.in. koncepcję kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP, poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych, autentyczność i obiektywizm zapisów, a także poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.

Kroniki zostały ocenione jako wzorcowe, wyróżniające i poprawne. Najlepiej prowadzona okazała się kronika OSP Przełęk w powiecie nyskim. Kolejne dwa miejsca - również z oceną wzorcową - zdobyły kroniki OSP Cieciułów w powiecie oleskim oraz OSP Grodzisko w powiecie strzeleckim.

Nagrodę specjalną przyznał też jeden z jurorów - Mirosław Lenart, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. Trafiła ona do OSP Radawie w powiecie oleskim.

- Jestem pod wrażeniem dokumentów, które miałem okazję zobaczyć w konkursie, a przede wszystkim zakresu pracy, jaką wykonują kronikarze - podkreślił Mirosław Lenart. - W Archiwum Państwowym z kronikami mamy do czynienia na co dzień. Wiemy, jaka jest ich wartość, ale o tym opowiadać tu nie będę. Powiem tylko tyle, że w dokumentach doszukujemy się zawsze więcej niż tylko formy, jaką ktoś chciał nadać zapisom, ponieważ interpretowanie dawnych zapisów jest dla nas istotne w rekonstrukcji minionych czasów - wyjaśniał dyrektor, zachęcając do archiwizowania kronik OSP w Archiwum Państwowym.

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego OSP RP pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego i przy wsparciu samorządu województwa opolskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama