Nowy numer 49/2020 Archiwum

Trzy razy budzona do  życia

Ludzie tutaj patrzą na Kościół przez pracę księdza w parafii, nie przez to, co dzieje się gdzie indziej.

Do budowy tego kościoła użyto 225 kop gontów, 4 kopy drzewa na ściany, 2 kopy drzewa na więźbę dachową. To najprawdopodobniej było drzewo świerkowe. Natomiast z belek 10 drzew (najprawdopodobniej dębowych) ułożono ściany boczne. Koszt budowy: 389 talarów. Wszystkie uzyskano z odsetek od kościelnego kapitału ulokowanego w dobrach ówczesnego właściciela Biskupic – hrabiego Krzysztofa Henryka von Larischa z Naczęsławic. Był rok 1718. – Nasza wdzięczność należy się na pierwszym miejscu Panu Bogu, że ten kościół od kilkuset lat jest miejscem Jego zamieszkania pośród nas.

Za głoszone tutaj Jego słowo i Jego łaski spływające na nas w sakramentach świętych – powiedział podczas uroczystości jubileuszu trzechsetlecia starego kościoła parafialnego w Biskupicach ks. Bernard Joszko, tamtejszy proboszcz od 38 lat. I o to przecież w istocie chodzi. Świerk, dąb, kapitał z odsetek z dóbr hrabiego? Po trzystu latach nie miałyby żadnego już znaczenia, gdyby nie została z nich zbudowana świątynia. Miejsce spotkania Boga z człowiekiem, przestrzeń łaski.

Skąd św. Jadwiga Śląska?

Wybudowany w 1718 r. w Biskupicach kościół nie był pierwszą świątynią na tym miejscu. „Dotychczasowy stary drewniany kościół był zbyt mały i nie mógł w dni świąteczne pomieścić wiernych. Był też już bardzo zniszczony. Ten kościół rozebrano i w 1718 r. wybudowano obszerniejszy i okazalszy. Też drewniany. Kościół został oddany pod opiekę św. Jadwigi, patronki Śląska, i poświęcony w niedzielę po święcie św. Jadwigi, przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych” – zanotował kronikarz parafialny w roku 1718. – Można przypuszczać, że kościół na tym miejscu stał już w końcu XIII wieku. Ta miejscowość należała do biskupów lubuskich, a jeden z nich – Wilhelm z Nysy – odegrał pierwszoplanową rolę w procesie kanonizacyjnym św. Jadwigi Śląskiej. Ona została wyniesiona na ołtarze w 1267 r. Niewykluczone, że w dobrach biskupów lubuskich mógł już wtedy powstać kościół ku jej czci – zwraca uwagę ks. B. Joszko, doktor historii i miłośnik dziejów lokalnych. Napisał już trzy obszerne, bogato udokumentowane książki na temat Biskupic i Kościelisk, przygotowuje czwartą. Ksiądz Joszko powstanie parafii Biskupice datuje na I połowę XV wieku.

Niecały wiek potem zarówno Biskupice, jak i kościoły filialne w Boroszowie i Sternalicach znalazły się w rękach protestantów. Ksiądz przypuszcza, że Biskupice były pierwszą protestancką parafią na ziemi oleskiej. W drugiej połowie wieku XVII wieś wraz z kościołem wraca w ręce katolików, ale nie jest już samodzielną parafią – dołączona została do parafii Sternalice. Właśnie w tym okresie wybudowano kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej. Samodzielność kościelną jako parafia Biskupice odzyskują w roku 1756. Lecz nie na długo. W 1770 r. dobra biskupickie należące do oleskiego konwentu kanoników laterańskich nabył na licytacji hrabia Christian G. von Jordan, protestant, i już trzy lata później doszło do poważnych zatargów między nim a katolickim proboszczem. W efekcie Biskupice straciły własnego proboszcza i zostały dołączone do parafii Kościeliska. Prawa parafii odzyskały dopiero w 1895 roku i są nią do dzisiaj. – Na ziemi oleskiej jest to parafia wyjątkowa przez to, że trzy razy „budziła się do życia” – podkreśla ks. proboszcz Bernard Joszko. Obecnie do parafii należą także Biskupskie Drogi, Kolonia Biskupska i Boroszów (z własnym kościołem).

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama