Nowy numer 44/2020 Archiwum

Nowe zarządzenia biskupa opolskiego w czasie pandemii

Do odwołania przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszy św., jedynie 5 osób uczestniczących w Mszy św., przeniesione terminy Pierwszej Komunii św. i sakramentu bierzmowania.

We wtorek 24 marca biskup opolski Andrzej Czaja podpisał dekret regulujący kwestie duszpasterskie w związku z ogłoszonym stanem epidemii i wprowadzeniem nowych ograniczeń obywatelskich.

W pierwszym punkcie do odwołania została podtrzymana dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. dla wszystkich wiernych przebywających na terenie diecezji opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

Biskup zobowiązał proboszczów i rektorów kościołów do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informacja o tym zarządzeniu ma być wywieszona na drzwiach kościoła.

We Mszach św. może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.

Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego. Msza pogrzebowa (wg tych samych zasad) może być odprawiona w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym - w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą być dopuszczone do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.

Odwołane mają być nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne.

Bierzmowania i Pierwsze Komunie św. zostają przeniesione na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia (z zaleceniem, by nie przebywało w nich jednocześnie więcej niż 5 osób). Biskup zaleca wystawianie Najświętszego Sakramentu na nie krócej niż godzinę dziennie.

Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania sakramentu pokuty, biskup opolski zaleca, by podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stał się w tym czasie akt żalu doskonałego. "Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski".

Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób.

Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.

Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych.

Biskup usilnie prosi kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udziela im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.

Zawieszona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych.

Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.

Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.

Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.

Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.

Wszystkie te zarządzenia biskupa opolskiego obowiązują do odwołania.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama