Nowy numer 48/2021 Archiwum

Wspomnienie o śp. Antonim Guziku, długoletnim prezesie KIK w Opolu

W piątek 22 października odszedł od nas w wieku 96 lat pan Antoni Guzik.

Urodzony na Kresach, żołnierz AK, ps. "Zięba" po wysiedleniu ze stron rodzinnych w 1945 r. osiadł wraz z rodzicami w Gliwicach, gdzie kontynuował edukację. Ukończył studia na wydziale mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 1967 r. tj. rok po utworzeniu w Opolu Wyższej Szkoły Inżynierskiej podjął w niej stałą pracę. W 1968 r. powołany został na stanowisko docenta. Był organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu Termodynamiki Technicznej i Energetyki Cieplnej. Przez studentów ceniony jako uczony i znakomity  dydaktyk. W 1981 r. został w pierwszych demokratycznych wyborach władz uczelni wybrany jej rektorem.

Dla nas członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu był przede  wszystkim twórcą i prezesem Klubu, człowiekiem wielkiej charyzmy i wiary. Pracę uczonego i dydaktyka łączył z aktywnością w życiu społecznym. Gdy w 1980 r. zaistniały warunki do zorganizowanego działania katolików, Antoni Guzik włączył się aktywnie w organizację Klubu Inteligencji Katolickiej. Jego aktywność i charyzma zaowocowała powierzeniem mu podczas pierwszego zebrania wyborczego KIK w dniu 21 marca 1981 r. funkcji prezesa Klubu. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie do 2002 r.  Było to między innymi przyczyną odwołania go z funkcji rektora WSI po wprowadzeniu stanu wojennego (po 137 dniach sprawowania tej funkcji).

Jako prezes Klubu Inteligencji Katolickiej delegowany został (wraz z małżonką) przez Kurię Diecezjalną do udziału w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes.

Podczas wizyty Jana Pawła II na Górze św. Anny w 1983 r. uczestniczył w składaniu darów podczas nieszporów maryjnych sprawowanych przez Ojca świętego.

Pan Antoni Guzik uzyskał wiele nagród i odznaczeń. Dla nas najważniejsze było uhonorowanie go w 1996 r. papieskim odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Nie szczędził  czasu dla naszego środowiska i pomimo postępującej choroby i wieku służył swoją osobą. W zmarłym tracimy wielkiego przyjaciela i mentora. Trudno będzie wypełnić pustkę po Jego odejściu, a owoce Jego służby towarzyszyć nam będą zawsze.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu

Wspomnienie o śp. Antonim Guziku, długoletnim prezesie KIK w Opolu   Prezes Antoni Guzik (pierwszy z lewej) podczas składania darów papieżowi podczas nieszporów maryjnych na Górze św. Anny w 1983 r. Archiwum KIK w Opolu
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama