Nowy numer 38/2023 Archiwum

Neoprezbiterzy 2023. Prowadzić ludzi do Chrystusa

Sylwetki nowych księży diecezji opolskiej, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 27 maja.

Syn Grażyny i Joachima, ur. 17 września 1997 r. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie. Ma młodszego brata Karola. Ukończył I LO w Kędzierzynie-Koźlu. Wpływ na jego powołanie miał jeden z wikariuszy pracujących w Gościęcinie – ks. Łukasz Gniła, wolontariat w hospicjach i franciszkańskie rekolekcje powołaniowe. Wzorami kapłana są dla niego św. Jan Maria Vianney, bł. ks. Jerzy Popiełuszko i św. Jan Paweł II. Pracę magisterską pisał o Jezusie jako obrońcy godności kobiety. Najważniejszym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce jest dla niego ukazanie młodemu człowiekowi, że relacja z Jezusem uświęca życie. Za pożądane cechy duszpasterza uważa m.in. otwartość, umiejętność słuchania, kompetencję, zaangażowanie, jednoznaczność, dyspozycyjność, pragnienie służby i bycie dla innych. Zainteresowania: piłka nożna, tenis stołowy, Formuła 1 i rolnictwo.

Syn Jolanty i Zygmunta, ur.  3 sierpnia 1996 r. Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Racławiczkach. Ma dwie siostry: Natalię (25 lat) i Zuzannę (9 lat). Ukończył Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu. Za najbardziej pożądane cechy u współczesnego duszpasterza uważa życzliwość i otwartość. – Ludzie pragną życzliwych, ludzkich duszpasterzy, otwartych na drugiego człowieka – podkreśla. Przyznaje, że pięknym doświadczeniem były dla niego rekolekcje oazowe po V roku seminarium. Najważniejszym problemem, z jakim według niego mierzy się Kościół w Polsce i naszej diecezji, jest rosnąca obojętność na sprawy religijne wśród młodzieży. Pracę magisterską napisał na temat rozwoju liturgii Wielkiego Piątku od Piusa V do Pawła VI. Jego hobby to informatyka i programistyka.

Syn śp. Sabiny i Dariusza, ur. 18 kwietnia 1997 r. Pochodzi z parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Ma młodszych braci: Matthiasa i Filipa. Ukończył ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Na drodze odkrywania powołania widzi wpływ świadectwa życia mamy i służby ministranckiej. Przed seminarium był w parafii ceremoniarzem. Praktykę duszpasterską zdobywał na obozach LSO. Wzorem jest dla niego bp Rudolf Pierskała, u którego ceni zamiłowanie do liturgii, otwartość na drugiego człowieka i świadectwo życia kapłańskiego. Uważa, że duszpasterz ma wzbudzać zaufanie i dawać ludziom poczucie bezpieczeństwa, ma żyć w dialogu z Bogiem i być Jego świadkiem w parafii. Dostrzega znaczenie duszpasterstwa rodzin, bo to one są kolebką życia religijnego. Czas wolny chętnie spędza z ludźmi. Lubi gotować.

Syn Małgorzaty i Adama, ur. 18 listopada 1998 r. Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. Ma starszą siostrę Joannę. Ukończył I LO w Prudniku. Ministrant, animator, członek scholi i chóru. Na jego powołanie wpływ mieli księża, z którymi miał kontakt, oraz rekolekcje powołaniowe, a wzorem kapłana jest abp Fulton J. Sheen ze względu na nauczanie i przykład kapłańskiego życia. Temu poświęcił pracę magisterską. Uważa za ważne, by współczesny duszpasterz był mocno związany z Chrystusem (bo to fundament kapłaństwa), otwarty i przystępny dla ludzi, rozmodlony, odważny i cierpliwy. Za wyzwanie dla Kościoła w Polsce i diecezji uznaje dotarcie do jak największej liczby osób, szczególnie młodych, i rozpalenie w nich wiary i miłości do Boga. Ma liczne pasje: muzyka, tenis stołowy, siatkówka, jazda na rowerze, wędrówki górskie, czytanie książek.

Syn Grażyny i Ryszarda, ur. 14 maja 1992 r. Pochodzi z parafii pw. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy. Ma młodszą siostrę Kamilę. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Opolu. Na jego powołanie miała wpływ postać św. Faustyny Kowalskiej i lektura jej „Dzienniczka”. Wzorem kapłana jest dla niego św. Jan Paweł II. Za najważniejsze cechy duszpasterza uznaje przystępność, dostępność i uprzejmość, a także, by był on bliski ludziom i obecny dla nich. Najważniejszym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce i naszej diecezji jest według niego duszpasterstwo rodzin i młodzieży oraz duszpasterstwo chorych i seniorów. Pracę magisterską poświęcił studium historyczno-krytycznemu Samarytanina z przypowieści Jezusa, jako przykładowi braterstwa i miłosierdzia. Jego zainteresowania to książki, informatyka oraz

Syn Magdaleny i Eryka, ur. 11 czerwca 1991 r. Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Ma dwie młodsze siostry: Annę i Klaudię. Ukończył Technikum Budowlane w ZSZ im. J. Lompy w Oleśnie. Powołanie do kapłaństwa odkrywał dzięki rodzinie, otoczeniu, w którym dojrzewał, i osobistej pobożności. Wzorem kapłana dla jest dla niego św. Jan Maria Vianney. Ceni w nim prostotę, zaparcie się siebie i dążenie do celu. Sam chce być duszpasterzem, którego cechują empatia, wyrozumiałość, życzliwość, ale też stanowczość. Ma świadomość, jak ważny w posłudze kapłańskiej jest czas dla drugiego człowieka. Najważniejsze wyzwanie dla Kościoła w Polsce widzi w umiejętności dotarcia do drugiego człowieka. W czasie wolnym pasjonują go historia i szachy.

Syn Edyty i Jerzego, ur. 11 marca 1996 r. Pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Łowkowicach. Jest najmłodszym z czworga rodzeństwa: ma siostrę Marię i dwóch braci – Roberta i Arnolda. Ukończył Technikum Logistyczne w Kluczborku. Na odkrycie powołania wpływ miała praca proboszczów w Łowkowicach i formacja ministrancka. Wzorem kapłana jest dla niego św. Jan Maria Vianney (o jego homiliach pisał pracę magisterską). Najważniejsze cechy współczesnego duszpasterza dla niego to: otwartość, życzliwość, kompetencja oraz umiejętność zrozumienia drugiego człowieka. Za najważniejszy problem Kościoła w Polsce uważa starzenie się parafii. „To wyzwanie, by stwarzać duszpasterstwo osób starszych, bo one mogą przynosić parafii wiele dobra duchowego” – napisał w ankiecie „Gościa Opolskiego”. Jego pasją jest muzyka i śpiew (ukończył szkołę muzyczną I st. na akordeonie).

Syn Joanny i Andrzeja, ur. 28 lipca 1997 r. Pochodzi z parafii bł. Czesława w Opolu. Ma młodszego brata Grzegorza. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Powołanie odkrywał dzięki przykładowi spotkanych kapłanów i doświadczeniu działania Pana Boga w codzienności. Przed seminarium angażował się w diecezjalne duszpasterstwo młodych i pomagał prowadzić LSO. W Kościele dostrzega zbyt małą obecność młodych i brak ich zaangażowania w życie parafialne. Uważa, że ksiądz powinien być otwarty na drugiego człowieka, serdeczny, wychodzący do młodzieży, autentyczny i wierny swojemu powołaniu. Nie ma być kumplem, ale duszpasterzem. Wzorem oddania głoszeniu Ewangelii i zaangażowania duszpasterskiego jest dla niego abp Fulton J. Sheen. Interesuje się liturgią. Lubi czytać książki i słuchać muzyki.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast