Nowy numer 44/2020 Archiwum

Lekcja religii? To lubię!

Uczniowie i dyrektorzy szkół zgłaszajcie nauczycieli religii do tytułu Bohater Katechezy 2016.

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Oddział Okręgowy w Opolu ogłasza 3. edycję plebiscytu, w którym przyzna tytuł „Bohatera Katechezy 2016”.

Celem plebiscytu jest docenienie katechetów (świeckich, księży, sióstr i braci zakonnych) pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie diecezji opolskiej, którzy jak najlepiej wykorzystują czas lekcyjny i pozalekcyjny, by wychowywać młodzież w wierze.

Konkurs przebiegnie dwuetapowo. W pierwszym, trwającym od 2 listopada do 15 grudnia 2015 roku, uczniowie dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie mogą zgłosić kandydaturę nauczyciela religii.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko katechety oraz nazwę szkoły, w której uczy, a także uzasadnienie, zawierające następujące punkty:

  • uzasadnienie dlaczego katecheta zasługuje na tytuł: „Bohatera Katechezy” (docenienie katechetów zaangażowanych w wychowanie młodzieży w wierze);
  • charakterystyka cech katechety (podejście do ucznia, powszechność autorytetu);
  • przedstawienie zaangażowania katechety w dzieła miłosierdzia i jego współpracy z parafią;
  • wymienienie osiągnięć katechetycznych, dydaktycznych i pedagogicznych (konkursy, akademie, praca w szkole).

Zgłoszenia, opatrzone pieczęcią szkoły, należy przesyłać na adres Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana (pl. Św. Sebastiana 3, 45-346 Opole lub opolski@civitaschristiana.pl) do 15 grudnia 2015 roku.

Wśród nadesłanych zgłoszeń Kapituła plebiscytu, w skład której wejdzie m.in. przedstawiciel Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu, dokona oceny kandydatur m.in. pod względem osiągnięć, nieposzlakowanej opinii i wypełniania kryteriów określonych w „Zasadach pełnienia posługi katechetycznej w diecezji opolskiej”, oraz zakwalifikuje uczestników do II etapu. Lista nazwisk opublikowana zostanie w Gościu Opolskim nr 1/2016.

Etap II przyjmie formę głosowania internetowego, które potrwa od 11 do 24 stycznia 2016 roku.

Laureat konkursu wraz z tytułem „Bohater Katechezy 2016” otrzyma statuetkę i nagrodę rzeczową.

Regulamin plebiscytu można pobrać poniżej.

Patronat honorowy nad konkursem objął Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu. Patronat medialny sprawuje opolski oddział Gościa Niedzielnego.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama