Nowy numer 43/2020 Archiwum

Fotograficzny konkurs dla uczniów

Wystarczy mieć pomysł na zdjęcie ilustrujące myśli kard. Stefana Wyszyńskiego.

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Opolu i w Byczynie oraz Publiczne Gimnazjum w Byczynie, przebiegnie pod hasłem: „Jesteśmy narodem ochrzczonym”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a dotyczy myśli i rozważań kard. Wyszyńskiego, które młodzież ma przedstawić na samodzielnie wykonanych zdjęciach.

Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie, które mogą stanowić cykl zdjęć. Można je nadsyłać do 30 kwietnia pod adresem ZSGLiZ: Publiczne Gimnazjum w Byczynie, ul. Borkowska 2, 46-220 Byczyna (z dopiskiem: "Foto Konkurs – Wyszyński"). Prace mogą być przesłane zarówno jako odbitki w formacie A4 lub jako pliki cyfrowe na płycie.

Myśli kard. Wyszyńskiego, które można wykorzystać w konkursie:

1. „Wszyscy jesteśmy ludem Bożym”.

2. „Ludzie ochrzczeni tak mają patrzeć na życie własnego narodu i narodów wszystkich części świata, aby serce nasze rozszerzało się, abyśmy przenikali naturę narodu łaską Bożą i mocami nadprzyrodzonymi, abyśmy sprawy porządku przyrodzonego wiązali z porządkiem nadprzyrodzonym”.

3. „Polska jest zespolona nie jednym węzłem, nie parcianym powrozem. Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara Chrystusowa!”.

4. „Na każdym progu walczyć będziemy o to, aby Polska Polską była! Aby w Polsce – po polsku się myślało! Aby w Polsce polski duch narodu chrześcijańskiego czuł się w swobodzie i wolności”.

5. „Jesteśmy narodem młodym, prężnym, o kulturze starej, szlachetnej i wspaniałej”.

6. „Jesteście w szczególny sposób zobowiązani dawać świadectwo o Bogu – i to wszędzie. Dawać świadectwo Prawdzie. Trzeba Chrystusa wyznać przed ludźmi! Od tego zależy, czy On was wyzna przed Ojcem, który jest w niebie”.

7. „Pomagajcie wszystkim! Mężowi, dzieciom, starym rodzicom, dalszej rodzinie i sąsiadom, kolegom i koleżankom waszych dzieci, znajomych i ludziom nieznanym, ale o których wiecie, że są biedni, samotni, stęsknieni za czyjąś życzliwością. Pomagajcie w każdy sposób dla was dostępny (...). Pomagajcie apostolstwem, głoszeniem i przybliżaniem Chrystusa ludziom głodnym Boga!”.

8. „Stajemy na żywym kamieniu chrześcijańskiego ładu społecznego. Po Bogu Ojcu najwięcej zawdzięczamy na ziemi rodzicom. W Prawie Bożym najpierw wiążemy się uczuciami czci z Bogiem, zaraz po Nim – z rodzicami. Obok więzi z Bogiem największa jest więź z rodzicami i rodziną. Stąd przyrodzony porządek społeczny na świecie umacniany jest z pomocą rodzin i życia rodzinnego. Wszak rodzina jest kolebką narodu! Słusznie Ojczyznę nazywamy Rodziną Rodzin”.

9. „Aby zrozumieć sens własnego życia, trzeba się wspiąć wysoko, aż do myśli Bożej. Trzeba oderwać się od siebie, od wąskiej otoki własnego, egocentrycznego bytowania, aby zrozumieć wielkość swego bytu, istnienia i wartość jednego, jedynego, niepowtarzalnego życia”.

10. „W czasach, gdy człowiek tak często pada ofiarą niewolniczej służby materii, gdy nie dostrzega się w nim ducha, trzeba wysoko przed oczy ludzi wynosić człowieka i jego wielką, Bożą godność. Gdy odnawiamy styl świątyni, musimy mieć dla niej wzór – styl człowieka. Dlatego na właściwe miejsce dźwigamy człowieka, który miał w swoim życiu Boży styl. Według tego stylu kształtowało się życie chrześcijańskie w Ojczyźnie naszej, organizacja Kościoła świętego, kultura narodu”.

11. „I biskup katolicki, i kapłan katolicki, i każdy katolik w Polsce też jest Polakiem i też stanowi naród. My, ludzie ochrzczeni, weszliśmy całą siłą naszego chrześcijańskiego ducha w życie narodu i temu narodowi ani krzywdy, ani ujmy nie przynieśliśmy. Dlatego nie pozwolimy sobie zatkać ust przekupną dłonią”.

12. „Dziś, po dziesięciu wiekach, nie możemy zacząć budowania w »czystym polu«. Polska bowiem ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, kulturę, literaturę, sztukę, rzeźbę. Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszłości! Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się ze swoją własną duchowością – jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych – to naród renegatów. Nie wolno tworzyć »dziejów bez dziejów«, nie wolno zapomnieć o tysiącleciu naszej ojczystej i chrześcijańskiej drogi, nie wolno sprowadzać narodu na poziom »zaczynania od początku«, jakby tu, w Polsce, dotąd nic wartościowego się nie działo, nie wolno milczeć, gdy na ostatni plan w wychowaniu młodego pokolenia spycha się kulturę rodzimą, jej literaturę i sztukę, i jej moralność chrześcijańską oraz związek Polski z Kościołem rzymskim i z przyniesionymi do Polski wartościami Ewangelii, krzyża i mocy nadprzyrodzonych. Nasza godność narodowa wymaga, byśmy oparli się tej zarozumiałości, z jaką lekceważone jest wszystko, co polskie, na rzecz tak nam obcego importu”.

13. „Wrogowie wiedzą, co narodowi służy, a co mu szkodzi. A jeśli chcą mu szkodzić, niszczą to, co mu pomaga. Dlatego też najeźdźcy zawsze niszczyli Kościół i chcieli zatrzeć ślady moralności chrześcijańskiej w życiu narodu. Dlatego starali się naród upodlić i rozpić. Są to lekcje z niedawnej przeszłości. Obyśmy ich szybko nie zapomnieli, mogą się nam bowiem przydać! Wrogów naszego narodu poznajemy po tym, jak się odnoszą do Boga i do moralności chrześcijańskiej. Umieją oni ocenić sens tej moralności dla nas. Wiedzą, że jest ona siłą i mocą narodu, że najlepiej służy jego bytowi, całości i jedności. I dlatego chcąc zniszczyć naród, niszczą jego wiarę i moralność chrześcijańską”.

14. „Dziś potrzeba nam wierności – zarówno naszemu duchowi narodowemu, jak i Ewangelii Chrystusowej. Potrzeba nam sumiennego wypełniania obowiązków, które płyną z odpowiedzialności za naród i chrześcijańską Ojczyznę. I dlatego wzmacniamy naszego ducha ślubami i przyrzeczeniami, aby wytrwać”.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama