Nowy numer 43/2020 Archiwum

Spotkanie z prawosławiem

Wykładowcy z Rumunii gościli w Tygodniu Ekumenicznym na Wydziale Teologicznym UO.

Ksiądz prof. Constantin Băjău i ks. dr Ioniţă Apostolache to dwaj prawosławni teolodzy, którzy pracują na uniwersytecie w Krajowej w południowo-zachodniej Rumunii i zajmują się m.in. badaniem dzieł ojców Kościoła. W Opolu wzięli udział w otwartym sympozjum nt. „Ojcowie Wschodni mistrzami dialogu międzyreligijnego. Ujęcie współczesne”. – Kościół prawosławny w Rumunii jest zjawiskiem wyjątkowym, gdyż pośród Kościołów prawosławnych jako jedyny istnieje wewnątrz kultury łacińskiej. Obecność chrześcijan na tym terenie sięga czasów apostolskich. Pierwsze tysiąclecie nie jest dobrze udokumentowane. Z pewnością działali tu zarówno misjonarze wschodni, jak i zachodni, jednakże tę przestrzeń geograficzną i kulturową ostatecznie podbiło prawosławie – opowiadał ks. dr Mateusz Potoczny, który prowadził otwarte sympozjum.

Wyjaśniał, że dzieje prawosławia na ziemiach rumuńskich są ściśle związane z burzliwymi dziejami narodu rumuńskiego, wytrwale broniącego swojej tożsamości. – Prawosławie pomogło zachować świadomość narodową i stawiać skuteczny opór islamskim najeźdźcom, co działo się kosztem wielowiekowego zacofania, braku możliwości rozwoju gospodarczego i kulturalnego, stworzenia trwałego organizmu państwowego. Często w naszej mentalności Rumunia niezasłużenie zabarwiona jest pejoratywnym kolorytem. Tymczasem jest to kraj przebogaty historycznie, kulturowo i religijnie – podkreślał ks. Potoczny. Zaznaczył również, że w świadomości Rumunów spustoszenie poczyniła ateistyczna ideologia komunistyczna. Niemniej obecnie Rumuński Kościół Prawosławny liczy ok. 19 mln wiernych na 22,5 mln mieszkańców.

W Opolu rumuńscy teologowie opowiadali m.in. o rozwoju studiów patrystycznych. Ks. prof. Constantin Băjău zaprezentował serie wydawnicze, w których w wielu tomach przetłumaczone zostały na język rumuński pisma ojców Kościoła. Wyjaśniał, że nie ma innego sposobu, by studenci mogli opierać się na ich dziełach, niż przygotowanie dobrych tłumaczeń tych tekstów. Na język rumuński tłumaczone są również dzieła autorów patrystycznych. Natomiast ks. dr Ioniţă Apostolache przedstawił referat pt. „Apologetyczne podejście w dialogu między teologią a współczesną percepcją egzystencji”, w którym sięgał do dzieł dwóch ojców Kościoła: św. Maksyma Wyznawcy i św. Jana z Damaszku, łączących teologię i naukę. – Nasz Pan, Jezus Chrystus, wcielone słowo Ojca, uczynił nas, jako Pantokrator, zdolnymi do przekroczenia autonomii naturalnego świata, do wyzwolenia nas z mocy irracjonalnych sił. Dlatego dialog między teologią a nauką jest niezwykle istotny dla naszego naturalnego istnienia. Bez wiedzy człowiek nie może istnieć w ziemskim środowisku, a bez teologii nie otrzymuje możliwości doświadczenia komunii z Bogiem w królestwie niebieskim – podkreślał prelegent.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama