Nowy numer 47/2020 Archiwum

Zmarł ks. Alojzy Sitek

Emerytowany kanclerz kurii diecezjalnej odszedł do Pana 18 stycznia, w 90. roku życia.

Ks. Alojzy Sitek zmarł 18 stycznia. Był długoletnim kanclerzem kurii diecezjalnej w Opolu. Pełnił tę funkcję przez 27 lat.

Śp. ks. Alojzy Sitek urodził się urodził się 29 stycznia 1929 r. w Cisówce (obecnie dzielnica Jastrzębia Zdroju) w rodzinie Alojzego i Janiny zd. Stocka, jako piąty z ośmiorga rodzeństwa. Jego ojciec był przed wojną nauczycielem w szkole podstawowej w Cisówce, a po 1945 r. uczył w szkole w Rudniku. Śp. ks. Alojzy rozpoczął naukę w 1936 r. w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości. Po wybuchu II wojny światowej ojciec został objęty mobilizacją, zaś cała rodzina udała się na wschód, najpierw do Tremboli w pow. Tarnopol, a potem do Lwowa. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną powrócili na Śląsk i zamieszkali w Pszowie. W tym mieście ukończył w 1943 r. szkołę podstawową. Nie mogąc z powodu wojny kontynuować nauki podjął pracę w kopalni „Anna” w Pszowie. Po zakończeniu wojny w 1945 r. i powrocie z niewoli niemieckiej ojca podjął naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Rybniku. Natomiast po przeniesieniu ojca do pracy w jako nauczyciela w Rudniku kontynuował naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Raciborzu, a po jego ukończeniu zapisał się do liceum. Ukończył je uzyskaniem świadectwa dojrzałości w 1949 r. Bezpośrednio po maturze wstąpił do seminarium w Opolu-Nysie i podjął w nim przygotowanie do kapłaństwa.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze w Opolu 20 czerwca 1954 r.

Potem został mianowany wikariuszem w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, gdzie pracował przez sześć lat (1954-1960). Potem został notariuszem w kurii opolskiej, którą to funkcję pełnił przez 10 lat, równolegle pełniąc obowiązki referenta duszpasterskiego.

W 1970 r. został kanclerzem kurii diecezjalnej i pełnił ten odpowiedzialny urząd przez 27 lat (od 25 lipca 1970 do 1 stycznia 1997). Od 1997 roku do 2004 roku był kierownikiem Archiwum Diecezjalnego i jednocześnie pracownikiem Radia Plus Opole (dzisiaj: radio Doxa).

Po przejściu na emeryturę w roku 2004 zamieszkał w Domu Księży Emerytów, gdzie zmarł 18 stycznia 2019 r. na 11 dni przed 90. rocznicą urodzin.

Eksportacja odbędzie się w poniedziałek, 21 stycznia w Domu Księży Emerytów w Opolu o godz. 17.00. Msza św. pogrzebowa - we wtorek, 22 stycznia w katedrze opolskiej o godz. 10.30.

Śp. ks. Alojzy Sitek zostanie pochowany na cmentarzu w Opolu-Wróblinie.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama