Nowy numer 47/2020 Archiwum

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?

Jest 9 kandydatów do tytułu Bohatera Katechezy Diecezji Opolskiej A.D. 2019. Swój głos w plebiscycie "Civitas Christiana" można oddać od 11 marca do 5 maja.

Dziewięciu kandydatów zgłoszonych zarówno przez uczniów, jak i przez dyrekcje szkół zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu plebiscytu, w którym Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” po raz szósty przyzna tytuł Bohatera Katechezy Diecezji Opolskiej.

Głosowanie trwa od 11 marca do 5 maja. Oddanie głosu odbywa się na stronie facebook.com/bohater.katechezy poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Super” obok sylwetki wybranego kandydata.

Kandydatami w plebiscycie są:

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   Artur Glinka - katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie Archiwum prywatne

Do swojego zadania, do swojej misji podchodzi bardzo odpowiedzialnie i rozumie, że katechizacja nie zamyka się tylko w godzinach szkolnych, ale konieczna jest także poza szkołą. Jego aktywność zawodowa wybrzmiewa szeroko poza podstawę programową. Wśród dodatkowych zadań podejmuje Kolędowanie Misyjne w parafiach Sucha i Szymiszów, dzięki któremu dzieci i mieszkańcy wspierają dwóch misjonarzy: ks. Piotra Wojtalę i ks. Zygmunta Piontka. Współpracuje z Siostrami Służebniczkami NMP i wspólnotą seminarium duchownego w Opolu, a także ojcami werbistami włączając się w akcję „Każdy znaczek wspiera misje”. Ponadto organizuje konkursy szkolne oraz przygotowuje uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych. Treści nauczania przekazuje w sposób przystępny z wykorzystaniem całego wachlarza metod dydaktycznych. Nie przekazuje suchej wiedzy, ale daje przykład życia. Uświadamia uczniów, że nie wystarczy się nauczyć treści lekcji religii, ale trzeba tymi treściami żyć, stawiając sobie niebo za cel. Jest katechetą także w przedszkolach i klasach gimnazjalnych, ale rozpiętość wiekowa katechizowanych dzieci nie sprawia mu żadnej trudności w pracy.

 

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   Ks. Piotr Kierpal - od 2018 roku katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach Archiwum prywatne

Bardzo mocno zaangażował się w troskę o szeroko pojęty rozwój młodzieży. Potrafi zdobyć zaufanie młodego człowieka, co owocuje w codzienności. W 2017 r. zorganizował 35-osobowy zespół muzyczny, który zdobył 1. miejsce w Opolskim Przeglądzie Muzycznym „Jestem Polakiem i kocham swój kraj”. Zespół instrumentalny oraz scholę złożoną z uczniów angażuje podczas nabożeństw w parafii, a także wydarzeń na szczeblu diecezjalnym. Katecheta systematycznie doskonali swoje kompetencje zawodowe, szczególnie z zakresu psychologii i psychoterapii, co znacząco podnosi efektywność jego działań wychowawczych i profilaktycznych. W 2017 r. ukończył kurs psychoterapii NEST, skierowany do osób doświadczających różnorakich traum. Systematycznie korzysta z poradnictwa psychologów i psychoterapeutów, by lepiej zrozumieć młodego człowieka. Dzięki temu potrafi umiejętnie towarzyszyć młodzieży na różnych etapach rozwoju. Organizuje warsztaty nt. komunikacji i wartości człowieka. Obecnie przygotowuje się do warsztatów dla rodziców uczniów nt. „Porozumienie bez przemocy”

 

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   Joanna Kozioł - od 2000 roku katechetka w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Kluczborku Archiwum prywatne

W 2001 roku założyła pierwsze w diecezji opolskiej Szkolne Koło Caritas, które działa do dziś. Koło od samego początku autentycznie angażuje młodych ludzi w pomoc ludziom potrzebującym, buduje wzajemne zaufanie w pracy zespołowej i coraz większe zrozumienie nauki Jezusa Chrystusa. Organizowane są liczne akcje: odwiedziny w domach osób starszych i samotnych, cotygodniowe wizyty w Klubie Seniora, w przedszkolu integracyjnym, Domu Pomocy Społecznej, pomoc w świetlicy „Serce”, praca w magazynie odzieży, świąteczne zbiórki żywności, przygotowanie pierników dla seniorów, robienie palm wielkanocnych, pomoc w realizacji festynów rodzinnych. Z inicjatywy nauczycielki przeprowadzano została akcja „Kolega koledze”, polegającą na pomocy w nauce słabszym uczniom przez kolegów osiągających wyższe oceny. Katechetka organizuje pielgrzymki młodzieży na Górę św. Anny, do Trzebnicy, Borek Wielkich. Ponadto razem z parafią zorganizowała wycieczki dla seniorów i młodzieży.

 

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   Joanna Łyczko - od 2008 roku katechetka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 w Opolu Archiwum prywatne

Nauczycielkę cechują szczerość, otwartość i entuzjazm, którym zaraża całą społeczność szkolną, znającą jej szczery uśmiech i pomocną dłoń. Odznacza się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną, którą przekazuje osobom w różnym wieku, od przedszkolaków począwszy. W szkole cyklicznie organizuje konkurs o św. Janie Pawle II, prowadzi szkolną gazetkę o tematyce religijnej, bierze czynny udział w rekolekcjach szkolnych poza terenem szkoły oraz uroczystościach organizowanych w Opolu. Katechetka cały czas się dokształca, zdobyła uprawnienia do nauczania innych przedmiotów, jest też uzdolniona artystycznie (plastyczni i muzycznie). Ponadto stała się łącznikiem między szkołą a parafią Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Współpracuje z proboszczem, księżmi i radą parafialną. Udziela się także w przedsięwzięciach Stowarzyszenia Gosławice.

 

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   Ks. Mateusz Mytnik - od 2017 roku katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu Anna Kwaśnicka /Foto Gość

W pracy nauczycielskiej za najważniejsze uważa spotkanie z uczeniem. Potrafi słuchać i odpowiadać na pytania, również te trudne, wymagające szerszej dyskusji i wejścia w obszary, które wykraczają poza treści programowe. Nie tylko udziela odpowiedzi, ale też ukierunkowuje na samodzielne dochodzenie do wiedzy. W prowadzeniu zajęć wykorzystuje nie tylko słowo, ale też obraz czy film. Na katechezie stara się przede wszystkim być świadkiem tego, że Bóg jest obecny w świecie. Stara się na co dzień pokazywać, że żyje tym, czego uczy. Dba o swoją formację, a także doskonalenie warsztatu. Angażuje uczniów w życie parafii – schola św. Hiacynty i św. Franciszka, młodzieżowy zespół muzyczny, Ruch Światło–Życie. Organizuje rekolekcje weekendowe, a także dłuższe podczas ferii i wakacji.

 

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   Elżbieta Rotko - od 1994 roku katechetka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Opolu Archiwum prywatne

Katechetka jest zaangażowana w dzieła miłosierdzia: zbiórki zabawek i słodyczy na rzecz Opolskiej Wigilii dla Potrzebujących, zbiórki darów na rzecz bezdomnych zwierząt, pozyskiwania sponsorów na wyjazd na zieloną szkołę i dla potrzebujących dzieci czy udział w zbiórkach charytatywnych. Współpracuje z parafią poprzez przygotowywanie dzieci do przyjęcia sakramentów św., na Mszach szkolnych opiekuje się dziećmi, organizuje uczestnictwo szkoły w Orszaku Trzech Króli. W szkole organizuje Jasełka, akcję „Rekord dla Niepodległej”, a także apele z okazji uroczystości szkolnych i państwowych. Prowadzi szkolny chór, reprezentujący placówkę w rozmaitych konkursach. Organizuje wycieczki i zielone szkoły. Pełni funkcję rzecznika praw ucznia, a także społecznego inspektora pracy. Jest także nauczycielem pierwszej pomocy i opiekunem samorządu uczniowskiego.

 

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   S. Franciszka Aleksandra Wanat OSF - od 2015 roku katechetka w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII w Opolu Archiwum prywatne

W zawodzie nauczyciela religii pracuje od 2009 roku. W szkole z zaangażowaniem realizuje powierzone jej obowiązki jako nauczyciel, pedagog, przyjaciółka młodzieży i opiekun szkolnego koła wolontariatu. Nawiązała współpracę koła z instytucjami diecezjalnymi oraz opolskim oddziałem PCK. Organizuje wolontariat młodzieżowy, a na forum szkoły zasłynęła jako organizatorka życia religijnego i duchowego: jasełka, rekolekcje szkolne, współpraca z parafią św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Katechetka troszczy się dobro duchowe uczniów. Jest lubiana zarówno przez uczniów, jak i przez ich rodziców. Jej praca w wyraźny sposób przekłada się na ograniczenie zjawiska niepowodzeń szkolnych. Jest osobą otwartą i kreatywną. Jako nauczycielka jest kompetentna, sumienna i pracowita. Potrafi świetnie pokierować zespołem klasowym, jest otwarta na współpracę i chętnie włącza się w dodatkowe przedsięwzięcia. Rozwiązując problemy wychowawcze wykazuje się dużą intuicją pedagogiczną i znajomością psychologii dziecka.

 

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   O. Waldemar Wołowski MI - od 4 lat katecheta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Archiwum prywatne

Uczy religii w szkole i przedszkolu. Jest nauczycielem aktywnym i lubianym przez uczniów. W ramach kółka artystycznego opiekuje się zespołem tanecznym Roll Stars. Opiekuje się Dziećmi Maryi i młodszymi ministrantami, przygotowuje dzieci i młodzież do przyjęcia sakramentów św. Organizuje dla uczniów Ferie z Bogiem, pozyskuje sponsorów na spotkanie ze św. Mikołajem. Przygotowuje apele i występy na szkolne i środowiskowe imprezy. Współpracuje z Parafialnym Zespołem Caritas, organizuje zbiórkę makulatury, złomu i baterii. Przygotowuje uczniów do konkursów religijnych. W Białej organizuje Żywą Szopkę, festyn rodzinny, Orszak Trzech Króli, procesję z osiołkiem w Niedzielę Palmową, a także prowadzi dekanalną grupę pielgrzymkową na Jasną Górę. Jako nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach. Jest czynnym strażakiem w OSP KSRG Biała.

 

Kto zostanie Bohaterem Katechezy?   Ks. Patryk Wramba - od 2017 roku katecheta w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Opolu Anna Kwaśnicka /Foto Gość

Katechecie zależy na tym, by angażować uczniów w życie parafialne. A także na tym, by wiara faktycznie była i kojarzyła się dzieciom nie tylko z siedzeniem i nauką w szkolnych ławkach, ale nade wszystko z bardzo konkretną działalnością i rozmodleniem. Razem z uczniami odwiedził diecezjalne radio Doxa, drukarnię św. Krzyża, zapoznał młode pokolenie z historią katedry oraz kaplicy pw. św. Anny w Opolu – Zakrzowie. Dzieci i młodzież pod patronatem ks. Wramby zorganizowały klasowe nabożeństwa majowe. Za swój sukces ks. Patryk Wramba poczytuje sobie realizację projektu „Wędrująca Kapliczka Matki Bożej”. Ponadto w tym roku w klasach piątych zainicjował dzieło modlitewne „Wędrujący różaniec”, które polega na tym, iż każdy chętny uczeń zabiera do domu wielki kamienny lub drewniany różaniec, by tam, w gronie najbliższych odmówić każdego dnia dziesiątkę różańca świętego.

Plebiscyt odbywa się pod patronatem honorowym bp. Rudolfa Pierskały, Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz pod patronatem medialnym „Gościa Opolskiego”.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama