Nowy numer 2/2021 Archiwum

Nieuczestniczenie w niedzielnej Mszy św. nie będzie grzechem

Biskup opolski Andrzej Czaja udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. na czas od III do V niedzieli Wielkiego Postu.

Biskup Andrzej Czaja udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim tym, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Udzielona 13 marca dyspensa obowiązuje od III do V niedzieli Wielkiego Postu, zatem obejmuje niedziele 15 marca, 22 marca oraz 29 marca.

Biskup zachęca osoby, które skorzystają z dyspensy, do duchowego uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem telewizji, radia bądź przekazów internetowych, a także do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o powstrzymanie epidemii.

Ordynariusz zwraca się również do proboszczów i rektorów kościołów o przestrzeganie zasad ustalonych w zarządzeniu Rady Stałej KEP. Zatem:

"a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą."

 

Pełna treść udzielonej przez biskupa opolskiego dyspensy ogólnej:

Z troski o życie i zdrowie w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii, na podstawie Kan. 87 KPK, w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku), udzielam wszystkim wiernym przebywającym w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, w okresie od III do V niedzieli, trwającego właśnie Wielkiego Postu, dyspensy od tego, o czym mowa w Kan. 1247 KPK, czyli od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkich tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Ponadto zobowiązuje wszystkich wiernych przebywających w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, szczególnie zaś proboszczów i rektorów kościołów, do przestrzegania zasad zapisanych w wyżej wspomnianym „Zarządzeniu”.

Równocześnie zachęcam tych, którzy pragną skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, do duchowego uczestniczenia w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o powstrzymanie szerzącej się epidemii oraz ofiarowania swoich modlitw i cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin.

Nieuczestnictwo w niedzielnej Mszy św. nie będzie grzechem

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama