Nowy numer 48/2020 Archiwum

Był z nami przejdź do galerii

Dzisiaj (2 kwietnia) mija 15 lat od śmierci św. Jana Pawła II. Przypominamy najważniejsze wydarzenia, fakty i spotkania z Jego udziałem na terenie diecezji opolskiej.

Ksiądz, arcybiskup, kardynał

6-8 września 1955 – Młody kapłan-uczony ks. dr Karol Wojtyła gościł jako główny prelegent VII Zjazdu Duszpasterskiego dla księży na Górze Świętej Anny.

13-14 sierpnia 1966 – Millenium w Opolu i Kamieniu Śląskim. Metropolita krakowski abp Karol Wojtyła obecny był wśród 48 biskupów polskich biorących udział w obchodach millenijnych w Opolu. Dnia 14 sierpnia przy ołtarzu polowym w Kamieniu Śląskim, na którym umieszczono relikwie świętych: św. Jacka, bł. Czesława i bł. Bronisławy, abp Karol Wojtyła odprawił Mszę św., a kazanie wygłosił prymas kard. Stefan Wyszyński.

27 maja 1968  – Pogrzeb bpa Henryka Grzondziela, sufragana w Opolu. Abp Karol Wojtyła odprawił Mszę św. pontyfikalną w opolskiej katedrze w honorowej asyście księży prałatów: Kazimierza Borcza i Franciszka Pieruszki.

29 sierpnia 1970 – Kard. Wojtyła wziął udział w jubileuszu 50-lecia kapłaństwa bpa Franciszka Jopa w opolskiej katedrze.

28 września 1976 – Pogrzeb bpa Franciszka Jopa. Metropolita krakowski przewodniczył Mszy św. i wygłosił słowo Boże. Wcześniej wielokrotnie kard. Karol Wojtyła zatrzymywał się w Opolu składając wizyty bpowi Franciszkowi Jopowi. Kard. Wojtyła odwiedził również Boguszyce, gdzie pracował ks. Antoni Czekała, który po wojnie studiował w Krakowie z Karolem Wojtyłą. Koledzy tego rozproszonego po całej Polsce kursu - rekrutującego się z kleryków z różnych diecezji i zakonów - spotykali się na dorocznych zjazdach koleżeńskich.

Jan Paweł II

Od początku pontyfikatu było wiele przejawów życzliwości ze strony Ojca Świętego, co znalazło m.in. wyraz w depeszach nadesłanych przez Jana Pawła II po katastrofie w kopalni Dymitrow w Bytomiu w październiku 1979 r. , w której zginęło 33 górników, lub po tragicznym zgonie ks. prof. Wacława Schenka w październiku 1982 r. z którym na KUL pracował przez 18 lat. W ciągu przeszło 26 lat nazbierało się wiele korespondencji do instytucji, kapłanów i wiernych diecezji opolskiej. Ojciec Święty mianował pięciu biskupów pomocniczych dla diecezji opolskiej: Jana Wieczorka (1981), Jana Bagińskiego i Gerarda Kusza (obaj w 1985 r.), Jana Kopca (1992) i Pawła Stobrawę (2003).

27 czerwca 1980  -  500-lecie sanktuarium na Górze Świętej Anny. Z tej okazji z udziałem całego Episkopatu Polski pod przewodnictwem prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego odprawiono główne uroczystości jubileuszowe, a Ojciec Święty skierował do ich uczestników specjalne posłanie, które wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać z taśmy magnetofonowej. Z okazji jubileuszu Jan Paweł II podniósł sanktuarium św. Anny Samotrzeciej do godności bazyliki mniejszej.

21 czerwca 1983 – Nieszpory z Janem Pawłem II na annogórskich błoniach. Podczas II Pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził Górę Świętej Anny, gdzie spotkał się z milionową rzeszą mieszkańców naszej diecezji na nieszporach ku czci Matki Bożej. Podczas nabożeństwa Jan Paweł II ukoronował słynący łaskami obraz Matki Boskiej Opolskiej.

25 marca 1992 – Bulla Totus Tuus Poloniae Populus. Na jej mocy z części diecezji opolskiej została utworzona nowa diecezja gliwicka. Dekanat wołczyński i dwie parafie dekanatu gorzowskiego weszły w skład diecezji kaliskiej, a diecezja opolska została włączona do nowej metropolii górnośląskiej.

6 stycznia 1993 – Papież Jan Paweł II w bazylice św. Piotra udziela sakry biskupiej ks. dr. Janowi Kopcowi (najpierw biskupowi pomocniczemu w Opolu, obecnie – ordynariuszowi diecezji gliwickiej).

1994  - Utworzenie Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Teologicznym. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego uzyskał aprobatę i został kanonicznie erygowany 12 września przez Stolicę Apostolską z wszystkimi prawami i obowiązkami wydziałów papieskich.

12 listopada 1999 – Jan Paweł II w uznaniu zasług dla Kościoła powszechnego mianował bpa Alfonsa Nossola arcybiskupem ad personam.

17 lutego 2004 – Doktorat Honorowy dla Jana Pawła II. Ojciec Święty otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa ex universa, jednogłośnie przyznany mu przez Senat Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się na Watykanie.

8 kwietnia 2005 – Pogrzeb Jana Pawła II. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło kilkanaście tysięcy diecezjan, wśród których był opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama