GN 48/2020 Archiwum

Nowe przepisy na Triduum Paschalne i Wielkanoc

Biskup opolski zadekretował, że od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do odwołania w obrzędach religijnych równocześnie może brać udział 50 osób. Jeśli zmieni się sytuacja w naszym kraju, przepisy te też mogą ulec zmianie.

Biskup opolski Andrzej Czaja odwołał dekret z 30 marca o przebiegu Wielkiego Tygodnia. W nowym dokumencie, podpisanym 3 kwietnia br., ustalił, że do Wielkiej Środy włącznie w liturgii poza celebransem i usługującymi może brać udział nie więcej niż pięciu wiernych. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Paschalnej włącznie czynności liturgiczne należy sprawować bez udziału ludu (sine populo). Poza celebransem/celebransami może w nich uczestniczyć nie więcej niż pięciu usługujących, którzy mają być pełnoletni. W czasie obrzędów liturgicznych kościół powinien pozostawać zamknięty. Z kolei w seminariach, klasztorach i wspólnotach zakonnych podczas Triduum Paschalnego zabrania się dopuszczać do liturgii kogokolwiek z zewnątrz.

Z kolei od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, czyli od 12 kwietnia, do odwołania w obrzędach religijnych może równocześnie brać udział nie więcej niż 50 osób, wliczając w to celebransa i usługujących.

Biskup opolski na proboszczów i rektorów kościołów nałożył obowiązek pilnego przestrzegania, by podczas sprawowania kultu Bożego w kościele i jego otoczeniu nie znajdowało się więcej osób niż jest w danym czasie dozwolone. Powierzył też ich rozeznaniu decyzję, czy w dni od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty świątynie powinny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

Ordynariusz zachęca do rozważenia tam, gdzie to możliwe, zwiększenia liczby Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, Poniedziałek Wielkanocny oraz w II Niedzielę Wielkanocną, korzystając z uprawnienia do binacji i trynacji, a nawet kwadrynacji.

Do odwołania w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej.

Do Wielkiej Środy włącznie i od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do odwołania podtrzymany został nakaz codziennego wystawiania Najświętszego Sakramentu na co najmniej godzinę, by umożliwić wiernym, którzy tego pragną, przystąpienie do Komunii św. także poza Mszą św.

W dekrecie omówiony został przebieg liturgii w Wielkim Tygodniu, m.in.:

  • Wielki Czwartek Msza Krzyżma i Emaus kapłańskie zostają połączone i przeniesione na późniejszy termin.
  • Nie buduje się ciemnicy i nie urządza w niej adoracji.
  • W Wielki Piątek zachęca się do odprawiania Drogi Krzyżowej, zwłaszcza tam, gdzie jest ona transmitowana.
  • Adoracja krzyża odbywa się w ten sposób, że jedynie główny celebrans oddaje mu cześć przez pocałunek, pozostali przez przyklęknięcie. Następnie, po chwili ciszy, krzyż należy unieść i wobec niego odśpiewać suplikacje. Krzyż może w tym czasie trzymać jeden z usługujących. Liturgię kończy modlitwa po Komunii.
  • W Wielki Piątek po zakończonych obrzędach obnaża się ołtarz, a Najświętszy Sakrament pozostawia się w tabernakulum. Kwestia budowania Bożego grobu i urządzania adoracji przy nim została pozostawiona do rozpatrzenia księżom proboszczom i rektorom kościoła. Tam, gdzie Boży grób zostanie zbudowany, nie zezwala się na adorację przy nim w Wielki Piątek bezpośrednio po zakończeniu obrzędów, a w Wielką Sobotę jednorazowo może w niej uczestniczyć tylko 5 osób.
  • Zabronione zostało zwyczajowe poświęcanie pokarmów. W domach wierni mogą je pobłogosławić przed śniadaniem wielkanocnym. Obrzęd znajduje się w "Drodze do Nieba" (nr 77).
  • Wigilię Paschalną w Liturgii Światła opuszcza się poświęcenie ognia przed kościołem, a w Liturgii Chrzcielnej poświęcenie źródła chrzcielnego czy wody do pokropienia. Zachowane zostaje jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W parafiach, gdzie procesja rezurekcyjna ma miejsce po zakończeniu obrzędów Wigilii Paschalnej, należy po modlitwie pokomunijnej wystawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu, po czym, pomijając procesję, odśpiewać Te Deum i udzielić sakramentalnego błogosławieństwa. 
  • W parafiach, gdzie procesja rezurekcyjna zwyczajowo ma miejsce rano, należy Najświętszy Sakrament wystawić przed Mszą przy Bożym grobie, jeśli został wzniesiony, (jeśli nie budowano go, wystawienie należy zrobić na ołtarzu), zachować zwyczajowe śpiewy i pomijając procesję, zakończyć je Te Deum, udzielić błogosławieństwa sakramentalnego, a Mszę rozpocząć od Gloria.

Biskup opolski zaznaczył, że te zarządzenia mogą ulec zmianie ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama