Nowy numer 08/2024 Archiwum

Będą rozmowy konsultacyjne nt. przyszłej ekspozycji odkryć w katedrze

Strony kościelna i uniwersytecka zgodnie podpisały protokół końcowy odbioru prac badawczych przeprowadzonych w katedrze opolskiej.

Ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik Kurii Diecezjalnej w Opolu, przekazał informację, że wczoraj odbył się końcowy odbiór interdyscyplinarnych badań archeologiczno-architektonicznych w katedrze opolskiej, prowadzonych w dwóch okresach od sierpnia  do grudnia 2022 r. oraz od 6 lipca do 30 listopada 2023 r. Badania te były prowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a diecezją opolską.

- Strony umowy zgodnie podpisały protokół końcowy odbioru prac badawczych. Ustaliły również, że w najbliższym czasie podejmą rozmowy konsultacyjne celem wspólnego zaproponowania miejsc architektury średniowiecznej odkrytego kościoła kolegiackiego, które mogą być przeznaczone pod przyszłą ekspozycję w katedrze opolskiej. Konsultacje zostaną merytorycznie wsparte przez udział specjalistów z dziedziny liturgiki - poinformował ks. Joachim Kobienia.

- Podpisanie protokołu końcowego oraz zgłoszenie zakończenia badań archeologicznych do urzędu konserwatorskiego zakończyło współpracę pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a diecezją opolską w zakresie interdyscyplinarnych prac badawczych archeologiczno-architektonicznych w katedrze opolskiej. Zgodnie z zapisami zawartymi w warunkach konserwatorskich w pozwoleniu konserwatorskim na prowadzenie badań, nr 80/A/2023 r. z dn. 16.06.2023 r., w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia badań do parafii katedralnej oraz urzędu konserwatorskiego powinno wpłynąć sprawozdanie z przeprowadzonych badań - zaznaczył ks. Kobienia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy