Na drodze do świętości małżonków

Parafia św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach zaprasza małżonków na cykl pięciu medytacji połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Cykl został zatytułowany "Jezus Chrystus - Drogą, Prawdą i Życiem. W tajemnicy miłości małżeńskiej - dziękuję, przepraszam i proszę". Jego celem jest pogłębienie świadomości sakramentu małżeństwa i tajemnicy powołania w małżeństwie, a także doprowadzenie małżonków do pragnienia odnowienia przyrzeczeń małżeńskich przed Najświętszym Sakramentem w większej świadomości tajemnicy miłości Boga i miłości małżeńskiej.

Spotkania będą odbywały się w kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach w soboty o 20.00. Pierwsza medytacja połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu odbędzie się już 25 maja. Jej tytuł to "Randka z Umiłowanym".

Organizatorzy podpowiadają, żeby w miarę możliwości w nabożeństwie wzięli udział oboje małżonkowie. Adoracja zakończy się ok. 21.00 błogosławieństwem sakramentalnym i Apelem Jasnogórskim.

Pierwsze spotkanie wprowadzi uczestników w tematykę cyklu medytacji nad sakramentem małżeństwa. - Będziemy chcieli na nowo przeżyć słowo "adoracja" w kontekście Najświętszego Sakramentu, ale i miłości małżeńskiej. W języku polskim adoracja oznacza uwielbienie, zachwyt pełen miłości, zaś w sensie religijnym kult oddawany Bogu. Adoracja zatem jawi się jako milczący zachwyt i cześć dla Boga, którego zasadniczym motywem jest miłość. Adoracja Boga, który jest miłością w Najświętszym Sakramencie poprowadzi nas do adoracji i odkrycia Boga, który jest miłością w sakramencie małżeństwa - zapowiadają organizatorzy.

Kolejne spotkania medytacyjno-modlitewne zostały zaplanowane w soboty: 8 czerwca, 22 czerwca, 6 lipca i 20 lipca. Ostatnie nabożeństwo zwieńczy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

Drugie spotkanie będzie nosiło tytuł "Jezus jest Drogą" i będzie adoracją dziękczynną. - Będziemy zanurzać się w tajemnicę małżeństwa, natomiast czas adoracji będzie oparty na słowie małżonków. Dlatego prosimy ich, by napisali własne słowa odnowienia przysięgi małżeńskiej, poszerzając je o słowa: "dziękuję", np.: pragnę Ci żono/mężu bardzo podziękować za..., jestem wdzięczny za..., podziwiam Cię, gdyż... - zapowiadają pomysłodawcy cyklu adoracji. Zapisane karteczki małżonkowie przekażą sobie przed samą adoracją. 

Trzecie spotkanie pt. "Jezus jest Prawdą" będzie modlitwą przeproszenia. - Prosimy małżonków, by napisali swoim żonom/mężom to, co być może nigdy nie wybrzmiało. To, co chcieli zawsze powiedzieć, ale jakoś nie wyszło, bądź wyszło, ale nie osiągnęło zamierzonego celu, np.: przepraszam Cię za..., wybacz mi to..., żałuję że.... - podpowiadają organizatorzy. - Niech ten akt pokuty, ten rachunek małżeńskiego sumienia wybrzmi głośno w waszych sercach i w waszych myślach przed Panem. Niech ta łza stanie się wodą oczyszczenia i życia. W czasie tego spotkania będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania - zapowiadają.

Motywem czwartego spotkania pt. "Jezus jest Życiem" będzie modlitwa prośby. - Napiszcie to, co każde z was by zmieniło, czego pragnęło, jak widziałoby dalsze wasze życie i osobę współmałżonka. Niech ta modlitwa zaniesiona przed Pana w Najświętszym Sakramencie będzie pełna nadziei i radości oraz marzeń. Trzeba wierzyć, że marzenia i prośby jasno wypowiedziane przed Bogiem i samym sobą mogą się spełnić z podwójną mocą - zachęcają małżonków.

I wreszcie wieńczące cykl piąte spotkanie pt. "Ręka w rękę powierzając się wielkiej ręce Pana!", które podsumuje przebytą przez te kilka spotkań drogę.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..