Nowy numer 20/2019 Archiwum

Ratujmy życie Boże w Kościele opolskim

List pasterski biskupa opolskiego na Niedzielę Chrztu Pańskiego.

  1. Ratujmy życie Boże w Kościele opolskim

Od dnia chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy udział w Boskim życiu. Żyje w nas Jezus i naszym udziałem jest nowe życie, które św. Paweł wyraża w słowach: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Duch Święty jest Dawcą tego życia (por. J 6,63), „źródłem wody tryskającej na żywot wieczny (por. J 4,14; 7,38-39). […] przez Niego Ojciec ożywia ludzi zmarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie (por. Rz 8,10-11)” (KK 4). Oznacza ono łaskę dziecięctwa Bożego, która stanowi największy nasz skarb, jest ową ewangeliczną perłą, dla której warto poświęcić wszystko (por. Mt 13,45-46).

Tymczasem nie umiemy dziś należycie wartościować tej wielkiej łaski, coraz bardziej lekceważymy i zaniedbujemy życie Boże w nas, co w skrajnym przypadku prowadzi do obumierania w nas tego, co Boże. Gorzkim skutkiem jest kryzys wiary w wielu sercach i coraz większe zeświecczenie naszej egzystencji chrześcijańskiej.

Rozeznając tę trudną sytuację, która pilnie domaga się większej troski o łaskę dziecięctwa Bożego, woła o obronę życia Bożego w nas i o solidne zaangażowanie się na rzecz rozwoju duchowego w naszych rodzinach i parafiach, 30 grudnia 2018 roku, w Niedzielę Świętej Rodziny, z myślą o dobru całego Kościoła opolskiego, erygowałem w Oleśnie nowe dzieło: Maryjną Wspólnotę Opiekunek Dziecięctwa Bożego, z potrójnym patronatem: św. Anny, św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II.

Miejsce erygowania i określenie siedziby Wspólnoty nie są przypadkowe. Jej projekt powstał bowiem w Oleśnie podczas obchodów Jubileuszu 500-lecia sanktuarium św. Anny. Wspólnota jest przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia, które podejmując trud naśladowania Bożej Rodzicielki Maryi, będą dbały o życie Boże w sobie, będą się angażowały na rzecz wychowania religijnego własnych dzieci, czy wnuków i będą się starały wspierać duszpasterzy w dziele animowania formacji duchowej w parafii. Rozwój Wspólnoty powierzam opiece trzech Niewiast: Najświętszej Maryi Pannie, św. Annie i św. Jadwidze. Natomiast jej program formacyjny zamierzam wyprowadzić z nauczania św. Jana Pawła II.

Drodzy Diecezjanie, rozeznaję dziś w naszym Kościele opolskim wielką potrzebę modlitwy, ale też formacji i apostolatu na rzecz większej troski o żywą wiarę i duchowy rozwój naszych dzieci, wnuków i nas samych. Trzeba podjąć wielki wysiłek troski o Boże życie w nas otrzymane na chrzcie świętym. Dlatego zwracam się do wszystkich Diecezjanek z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Chodzi o otoczenie opieką Bożego życia w nas i pośród nas; o dzieło, które ma swój doskonały wzorzec w Boskim macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny. Mam na myśli duchowy wymiar macierzyństwa, które jest wpisane w naturę każdej kobiety.

Drogie Mamy i Babcie, Kobiety bezdzietne i samotne, Niewiasty konsekrowane, bardzo liczę na Waszą wrażliwość serca i aktywne zaangażowanie się w dzieło ratowania Bożego życia, otoczenia go macierzyńską opieką przez modlitwę, podjęcie formacji duchowej oraz trud religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Przyjęcie pierwszych z Was do Wspólnoty zaplanowane jest w uroczystość św. Anny, 26 lipca br., w sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Teraz będzie czas naboru. Można już się zgłaszać do swoich proboszczów i pobierać deklaracje zgłoszeniowe, na których znajdziecie określenie podstawowych celów Wspólnoty i Waszych zobowiązań. W maju i w czerwcu, w kilku miejscach diecezji, tam, gdzie będzie najwięcej kandydatek, zostaną zorganizowane spotkania celem przybliżenia i zaprezentowania zasad funkcjonowania Wspólnoty. Wszystkich proszę o modlitwę w intencji Wspólnoty. Niech Boży Duch tak ją prowadzi i kształtuje, aby przyczyniała się do wzrostu świętości członkiń i przyniosła wiele dobra rodzinom, parafiom i całej diecezji opolskiej.

  1. Módlmy się wszyscy o jedność chrześcijan

Jak co roku w dniach od 18 do 25 stycznia będziemy przeżywać Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. To szczególny czas odczytywania testamentu Pana Jezusa, który błagał Ojca za nami, abyśmy stanowili jedno (por. J 17, 21). Wprawdzie jeden i ten sam Duch Święty obecny w Chrystusie i w nas, wszystkich chrześcijanach, sprawia, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych, jednak ciągle trzeba się mobilizować do modlitwy o jedność, ponieważ brakuje między nami zgody, pojednania, pokoju i wspólnoty.

Myślą przewodnią tegorocznej modlitwy o jedność chrześcijan, którą zaproponowali chrześcijanie z Indonezji, będą słowa wyjęte z Księgi Powtórzonego Prawa: „Dąż do sprawiedliwości...” (Pwp 16,28). Ich przywołanie wiąże się z sytuacją społeczną, w której żyją indonezyjscy chrześcijanie, stanowiący zaledwie ok. 10% społeczeństwa. Sytuacja jest taka, że pogłębiającą się przepaść między bogatymi a biednymi rodzi napięcia i prowadzi do antagonizmów między różnymi wspólnotami. Stąd wniosek, że tylko w zjednoczeniu wokół Chrystusa istnieje szansa skutecznego przeciwstawienia się niesprawiedliwości. Apelują do wszystkich chrześcijan, aby w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność wstąpić na drogę pokuty za wszelkie akty niesprawiedliwości. Wzywają nas do zjednoczenia się pod Chrystusowym krzyżem w błaganiu o łaskę przebaczenia i o miłosierdzie dla tych, których grzeszne postępowanie przyczyniło się do utrwalenia przemocy i rozłamów w świecie.

Podejmijmy więc razem obowiązek i trud modlitwy o jedność w Chrystusowym Kościele i o sprawiedliwość w świecie. Wstąpmy na drogę pokuty za wszelkie grzechy naruszające jedność i dobre imię Kościoła. Prośmy Ducha Świętego o łaskę przezwyciężania naszych podziałów i wsparcie w zaprowadzaniu pokoju i jedności między nami.

Na Nowy Rok życzę wszystkim Diecezjanom obfitości Bożej łaski i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Wasz biskup

+Andrzej Czaja

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Sponsorowane

Https://Www.AUTOdoc.PL